UV-väriaineet

Sort by:
           

Clear all 

Select items to compare Compare 

Selected filters
Kylmäaineelle
Öljyn tyyppi

UV-vuodonetsintäaineet

UV-vuodonetsintäaineet ovat maailmanlaajuisesti hyväksi havaittuja nopeutensa, helppokäyttöisyytensä, vuodonetsintätarkkuutensa ja edullisuutensa ansiosta. Kannattaa olla varovainen, sillä huonolaatuiset merkkiaineet saattavat vahingoittaa tiivisteitä sekä ilmastointilaitteessa että sen huoltolaitteessa. Vuodonetsintäaineet saattavat myös sisältää liuottimia, jotka heikentävät kylmäaineöljyn voitelevuutta. Kannattaa siis panostaa parhaaseen laatuun UV-merkkiainetta ostettaessa!

Kylmäaineöljyjen (PAG-, mineraali- ja esteriöljyt) kanssa käytettäväksi soveltuu tällä hetkellä vain yksi pelkästään korkealaatuisiin kylmäaineöljyihin perustuva UV-merkkiaine, joka ei sisällä lainkaan liuottimia ja loistaa voimakkaasti. Sen nimi on TRACER®. Asianmukaisesti käytettynä tämä merkkiaine on täysin vaaraton kaikentyyppisten ajoneuvojen ilmastointilaitteille ja ilmastoinnin huoltolaitteille. Erityiset TRACER®-vuodonetsintäaineet on jo nyt hyväksytty uusille kylmäaineille, kuten CO2 ja R 1234yf. TRACER®-tuotteet sisältävät 10 kertaa enemmän väriainetta kuin muut UV-merkkiaineet. Tämä ero tekee niistä huomattavasti tehokkaampia pienimpienkin vuotojen etsimiseen.

Kompressoriöljy UV-merkkiaineella – sekoituksessa sen salaisuus!

Lisättäessä UV-merkkiainetta vuotojen löytämiseksi on otettava huomioon, että kompressoriöljyn ja UV-merkkiaineen tulee sopia täydellisesti yhteen. Muutoin syntyvä sekoitus saattaa olla vaarallinen. Tämä asia on erityisen tärkeä, mikäli ollaan tekemisissä hybridiajoneuvojen kanssa. Yhteensopimattoman vuodonetsintäaineen lisääminen saattaa johtaa tilanteeseen, jossa kompressoriöljy alkaa johtaa sähköä. Tällöin ilmastointilaitteen kompressorin lähellä saattaa syntyä hengenvaarallisia sähköjännitteitä.

Suojele henkilökuntaasi ja varmista, että käytössäsi on oikeanlainen sekoitus. Voimme neuvoa oikean tuotteen valinnassa.