12 ting du bør vite om R 1234yf-serviceapparater

Stadig vekk ser vi at klimaserviceapparater som ikke innfrir de tekniske kravene for bruk med R 1234yf, blir tilbudt på markedet.

Her er noen punkter du bør vurdere bare for å være på den sikre siden:

Helautomatisk selvtest

R 1234yf serviceapparater er underlagt spesielle sikkerhetsreguleringer. Kjølemiddelet må ikke slippe ut i atmosfæren, derfor utfører faktisk ASC 5500RPA fra WAECO lekkasjesjekker automatisk med jevne mellomrom. Dette sikrer at potensielle smålekkasjer i anlegget ikke forblir uoppdaget.

Servicekoblinger med klaringsventilasjon

Servicekoblingene til R 1234yf-klimaanlegg er forskjellige fra de som er til R 134a-anlegg. Dette eliminerer risikoen for en forveksling ved tilkobling av serviceutstyret. Servicekoblinger på R 1234yf-anlegg må ha det som kalles “ventilert klaring” for å sikre at kjølemiddel ikke slipper ut fra klimaanlegget selv når du har en defekt Schrader-ventil.

Svært gjenkjennelig serviceutstyr

Klimaanleggverksteder har i fremtiden mest sannsynlig to forskjellige klimaserviceapparater, fordi R 134a og R 1234yf ikke er kompatible med hverandre. For å unngå forvirring helt fra starten av: forskjellen mellom apparatene bør være meget synlige.

Oljeseparator for gassidentifikator

Beskytter deg mot dyre reparasjoner! Klikk her for mer informasjon.

Integrert kjølemiddelanalyse / sikker og problemfri prosessflyt

R 1234yf er svært følsomt for kryss-kontaminering med andre kjølemidler. Derfor er det påbudt å bruke analyseutstyr for å sjekke kjølemiddelrenheten. Du kan spare tid hvis analyseverktøyet allerede er integrert i serviceapparatet. Det er også sikrere, da analysen alltid gjøres automatisk.

Lav emisjon

Lavemisjonsteknologien forhindrer at verkstedets medarbeidere blir utsatt for ulovlig høy konsentrasjon av R 1234yf.

Ekstern påslåingsforsinkelse

R 1234yf er lettantennelig under visse betingelser. Derfor vil systemoppstarten bare aktivere den eksterne viften til å begynne med. Etter at viften har gått i 35 sekunder sendes spenningen videre til anlegget. Dette garanterer at det ikke er noen lettantennelig blanding i anlegget når de elektriske komponentene aktiveres.

Ekstern ventilasjon

Før systemoppstart ventileres serviceapparatet når det trykkes på PÅ-knappen. For dette formålet har ASC 5500RPA store ventilasjonshull i fundamentet. Det eneste fornuftige er å bruke en ekstern vifte som trekker frisk luft inn, da en innvendig vifte kan medføre en lettantennelig blanding.

Lettstelt spesialfilter

Elektronisk bytte-filter-indikator: etter at en bestemt mengde kjølemiddel er gjenvunnet sier systemet automatisk fra om at det er på tide å bytte filteret. Filteret er tilgjengelig fra utsiden for å lette vedlikeholdet.

Hent alt fra ett sted

Det er ikke nok å ha et klimaserviceapparat og holde et lager av kjølemiddel. En god leverandør leverer også alle slitasjedeler som trengs for klimaanleggservice, slik som oljer og lekkasjeregistreringsadditiver. Vennligst merk deg at PAG-oljer og ester-oljer til R 134a, ikke er egnet for bruk i R 1234yf-klimaanlegg!

Unngå kostbare kjølemiddeltap

Det kan forventes at prisen for R 1234yf vil være vesentlig høyere enn for R 134a – enda en grunn til å unngå kjølemiddeltap. Vanlige klimaserviceapparater kan miste opptil 100 gram kjølemiddel per bruk med vakuumpumpen og under oljegjenvinning. Dette endrer seg med ASC 5500RPA fra WAECO. Basert på lavemisjonsprinsippet har det en kjølemiddeltapsrate på bortimot 0 %.

Tilkobling for ekstern kjølemiddelgjenvinning

Profesjonell standard

ASC fra WAECO er forkortelsen for utmerket kvalitet og toppaktuell teknologi innen serviceutstyr til klimaanlegg, og har vært det i mange år. Serien forbedres kontinuerlig og utfylles for å møte fremtidige behov. Alle ASC-serviceenheter er meget avanserte og helautomatiske

Vær en vellykket fagekspert for klimaanlegg

Bruk vårt omfattende utvalg i utstyr for service og reparasjoner på bilklimaanlegg for å gjøre din bedrift til et effektivt og vellykket klimaanlegg-verksted. Isbjørnen Eddie støtter deg med nyttig informasjon og reklamemateriale som sørger for at du og Eddie holder konkurrentene på en armlengdes avstand!

KONTAKT OSS

Dometic Norway as
Østerøyveien 46
3236 Sandefjord

Tlf.: +47 33428450
Faks: +47 33428459
Epost firmapost@dometic.no
Internett www.dometic.no