R1234yf Refrigerant

Everything you need to know about the alternative refrigerant

R 1234yf: Start nå!

Nykommerne i motorverkstedet: Kjøretøy med R 1234yf-klimaanlegg kommer i økende grad inn for å få utført service, og ikke bare etter ulykker. Yngre modeller som Opel Mokka har i mellomtiden blitt eldre, og slitasjen begynner å sette sine spor.

Om R1234yf kjølemiddel

WAECO gir deg alt du trenger: spesialbygde klimaserviceapparater, passende slitasjedeler og tilbehør – alt perfekt tilpasset R 1234yf. Det er to ting du må huske på når du håndterer det “nye” kjølemiddelet. For det første er det ikke en enkel 1:1-erstatning for R 134a eller andre kjølemidler. For det andre er det også mye mer følsomt og må derfor håndteres ytterst forsiktig.

I motsetning til R 134a, som det er stadig vanskeligere å få fatt i, er det nye R1234yf-kjølemiddelet lett tilgjengelig. Men det anbefales å være forsiktig: Det er veldig viktig å unngå å blande ulike kjølemidler, fordi det kan føre til meget farlige situasjoner på verkstedet eller på veien. Når du utfører service på klimaanleggene til kjøretøy, må du alltid bruke et kjølemiddel som er godkjent for anlegget du har og alltid jobbe sikkert når du håndterer R1234yf.

Til våre R 1234yf-servicestasjoner

Hvilken ASC-servicestasjon for R1234yt oppfyller behovene dine?

Det finnes et stort utvalg av klimaserviceapparater for R1234yf. Uansett om du er en nykommer eller en veletablert aktør i bransjen, en fremtidsrettet investor eller litt mer forsiktig – kvalitetsutstyr fra WAECO er tilgjengelig i ulike pris- og ytelseskategorier. Alle modellversjoner har en ting til felles: fokuset på operatørsikkerhet.

R1234yf Ofte stilte spørsmål

8 ting du må ta hensyn til når du kjøper et R 1234yf-serviceapparat

 1. Helautomatisk selvtest
  R1234yf må ikke slippe ut i atmosfæren. Derfor er det viktig at serviceapparatet utfører en lekkasjetest helt automatisk hver gang før systemet startes.
 2. Servicekoblinger med ventilert klaring
  R1234yf-servicekoblinger bør ha det som kalles «ventilert klaring» for å sikre at kjølemiddel ikke slipper ut selv når du har en defekt schrader-ventil.
 3. Kjølemiddelanalyse
  Kjølemiddelets renhet må sjekkes med et analyseverktøy for å hindre skadelig krysskontaminering. Ideelt sett er verktøyet allerede integrert i serviceapparatet.
 4. Automatisk deponering av ikke-kondenserbare gasser (NCG-er)
  Dersom kjølemiddelet er kontaminert med ikke-kondenserbare gasser, må disse gassene fjernes automatisk for å sikre upåklagelig kjølemiddelkvalitet.
 5. Påslåingsforsinkelse og ekstern ventilasjon
  R1234yf er lettantennelig under visse betingelser. For å hindre at det dannes en lettantennelig blanding, må serviceapparatet ventileres før hver systemoppstart ved å trykke på på-knappen. Når dette har blitt gjort, kan det elektriske systemet aktiveres uten risiko. Det gir bare mening å bruke en ekstern vifte som tar inn friskluft utenfra.
 6. PAG-olje og UV-additiv
  R1234yf-klimaanlegg krever spesielle kompressoroljer og uv-additiver. Begge må lagres i fuktfrie omgivelser. Vi anbefaler det patenterte beholdersystemet fra WAECO.
 7. Tydelig merket utstyr
  Verksteder vil i fremtiden trenge to forskjellige klimaserviceapparater, fordi R134a og R1234yf ikke må blandes. For å unngå forvirring bør det være enkelt å skille de to serviceapparatene fra hverandre med et blikk.
 8. Lettstelt spesial-filter
  Korrekt håndtering av R1234yf betyr også å skifte ut spesialfilteret regelmessig. En automatisk filterutskiftningsindikator anbefales. Filteret skal i tillegg være lett tilgjengelig fra utsiden.