WAECO Low Emission

Spar kostnader og beskytt miljøet

Nesten 100 % gjenvinning av kjølemiddel

WAECO ASC Low Emission-teknologi gjenvinner nesten 100 % av kjølemiddelet under klimaanleggservice. Hvordan fungerer det? Kjølemiddeltap oppstår for det meste i fasen der kjølemiddelet tvinges ut fra kjølemiddeloljen ved hjelp av en vakuumpumpe. ASC Low Emission-serviceapparater samler kjølemiddelet som lekker ut, i en hermetisk lukket og trykktett oljebeholder, gjenvinner det og returnerer det til kjølemiddeltanken. Resultatet er et kjølemiddeltap på bortimot null prosent!

Den nøyaktige identifiseringen av mengden gjenvunnet kjølemiddel gjør også at man kan trekke konklusjoner om klimaanleggets tetthet (diagnoseverktøy).

Lavt utslipp lønner seg!

Knappe kjølemiddelsressurser og stigende priser er aktuelle temaer når det gjelder å utføre service på klimaanleggene til kjøretøy. I perioden fra august 2017 til august 2018 alene steg prisen for ett kilogram R 134a fra rundt 17 € til rundt 46 € – og denne trenden vil fortsette.

WAECO Low Emission-serviceteknologien gir deg en lønnsom, sikker og miljøvennlig løsning – for vanlige R134a-klimaanlegg samt for det alternative R1234yf-kjølemiddelet.

Fordelene:

  • Tett opptil 100% kjølemiddelgjenvinning
  • Nesten ingen skadelige utslipp
  • Ingen penger tapt unødvendig

Miljømessig fornuftig og lønnsom

R134a har vært forbudt for nye typegodkjennelser siden 01.01.2011 og for fabrikkpåfylling av alle nye kjøretøy siden 01.01.2017 (gyldig for kjøretøykategoriene M1 og N1) på grunn av den høye GWP-verdien (potensialet for global oppvarming). I motsetning til R 12, er det ikke tillatt å bruke R 134a til service- og vedlikeholdsarbeid. EU-forordning (EC) 842/2006 definerer de maksimale mengdene kjølemiddel som skal importeres fra land utenfor EU, og som nå fører til prisøkningene.

Phase-down timetable for R 134a

R 1234yf har blitt brukt siden 01.01.2011 til nye typegodkjennelser i bilindustrien. R 1234yf har en lavere GWP-verdi enn R 134a, men er betydelig mer brannfarlig. En konvertering lik den fra R 12 til R 134a, blir ikke utført av tekniske årsaker.

WAECO Low Emission-servicekonseptet gir deg en lønnsom, sikker og miljøvennlig løsning – for vanlige R 134a-klimaanlegg samt for R 1234yf-kjølemiddelet. Fordelene: nesten 100 % kjølemiddelgjenvinning, praktisk talt ingen skadelig emisjon og ingen unødvendig tapte penger.

Expected price increase for R 134a

Kostnadsinnsparing ved klimaanleggservice med Low Emission-konsept

Gjenvinn og gjenbruk kjølemiddel komplett istedenfor å kjøpe nye kjølemidler hele tiden

Kostnadsinnsparinger ved klimaanleggservice med Low Emission-konsept (250 kjøretøy) R 134a

Klimaservice R 1234yf uten lavemisjonskonsept
Gjennomsnittlig mengde kjølemiddel fylt på klimaanlegget 600 g
Gjennomsnittlig markedspris for R 1234yf-kjølemiddel 130,00 € / kg
Kjølemiddel tapt under spilloljetømming 25 g 3,25 €
Kjølemiddel gjenvunnet fra klimaanlegget 95 % 3,90 €
Kjølemiddel tapt per service 7,15 €

 


Ved 3 x klimaanleggservice per uke utgjør det årlige tapet mht. kjølemiddel 1115,40 €
Klimaservice R 1234yf uten lavemisjonskonsept
Gjennomsnittlig mengde kjølemiddel fylt på klimaanlegget 600 g
Gjennomsnittlig markedspris for R 1234yf-kjølemiddel 130,00 € / kg
Kjølemiddel tapt under spilloljetømming 0 g 0,00 €
Kjølemiddel gjenvunnet fra klimaanlegget 99,9 % 0,08 €
Kjølemiddel tapt per service 0,08 €

 


Ved 3 x klimaanleggservice per uke utgjør det årlige tapet mht. kjølemiddel 12,48 €