Ofte stilte spørsmål om våre klimaanlegg-servicestasjoner

Er R 1234yf farlig?

R 1234yf kan være lettantennelig når det foreligger i bestemte mengder og kommer i kontakt med oksygen. Hold derfor serviceenheten for klimaanlegg vekk fra åpen flamme eller andre tenningskilder i tilfelle skade. Kjølemiddelet i seg selv er ikke giftig. Det erstatter imidlertid oksygenet som du trenger for å puste – som enhver annen gass. Hvis kjølemiddel slipper ut skal du forholde deg rolig, forlate stedet og sikre at det kommer tilstrekkelig med frisk luft inn. Du bør bære egnet verneklær og -utstyr (beskyttelsesbriller og hansker) når du håndterer kjølemiddel. Disse leveres med hver servicestasjon.

Hva må man gjøre under en innledende oppstart?

Under operatøropplæringen vil vår tekniker blant annet gjøre deg kjent med følgende temaer:

  • Slå på enheten og la den starte opp. Ikke forbinde servicestasjonen til f.eks. en flaske med nytt kjølemiddel enda! Dette vil forårsake feilmeldinger under programvaretesten og lekkasjekontrollen! Under den innledende oppstarten vil displayet av og til vise Error Code 12, hvilket betyr at det ikke er noe kjølemiddel i den indre beholderen. Avslutt denne feilmeldingen ved å trykke på STOPP-knappen.
  • Åpne dekselet på oljetanken på venstre side av enheten og hekt på plass alle tre oljeflaskene.
  • Oljeflaskene foreligger i to ulike størrelser: 250 ml (åpne plastbeholdere) og 500 ml (profesjonelle oljesystemer, lukkede metallbeholdere). Da beholderne vil bli inkludert i veiingen er det viktig å stille inn riktig flaskestørrelse på serviceenheten. Dette er fordi de to beholderne med forskjellige størrelser har ulike vekter og kapasiteter. Fabrikkinnstillingen er 250 ml. Hvis du vil bruke større flasker, vennligst bruk piltastene for å gå til “Andre menyer” > trykk ENTER > og gå helt ned til “Service” på bunnen > trykk ENTER > tast inn koden 2688 og velg 500 ml. For å komme tilbake til hovedmenyen trykker du STOPP-knappen flere ganger.
  • Trykksensoren bør kalibreres, spesielt hvis servicestasjonen brukes høyt over havet hvor det atmosfæriske trykket er lavere. For å kalibrere sensoren bruker du piltastene for å gå til “Andre menyer” > trykk ENTER > og gå helt ned til “Service” på bunnen > trykk ENTER > tast inn koden 2224 og følg instruksjonene på displayet. For balansering av enheten i forhold til det atmosfæriske trykket må servicekoplingene skrus av og fjernes fra slangene, slik at du kan kikke inn i slangene.

Serviceenheten bare piper, men displayet forblir mørkt – hva innebærer dette?

Sikkerhetskonseptet sørger for at servicestasjonen bare kan tas i drift når den er lukket rundt det hele og frisk luft fra viften strømmer gjennom den. Dette er grunnen til at frontdekselet og bakdekselet på tørkerfilteret er utstyrt med kontaktbrytere som aktiveres når dekslene åpnes. Samtidig overvåker systemet viftehastighetene på den bakre husviften og vakuumpumpeviften på siden av enheten. Hvis huset åpnes, eller hvis en av viftene svikter, avbrytes spenningsforsyningen til enheten automatisk og en alarm lyder fra den eksterne boksen på baksiden.

Hvorfor tar det mer enn et halvt minutt før displayet slås på etter at jeg har aktivert hovedbryteren?

Av sikkerhetsgrunner gjennomstrømmes enheten med frisk luft i 35 sekunder etter at den har blitt slått på før spenningen sendes videre til systemet. Skulle det ha dannet seg en eksplosiv blanding et sted i huset – hvilket eksempelvis kan ha blitt forårsaket av en lekkasje – sørger denne forsiktighetsregelen for at blandingen ikke antennes av en elektrisk gnist.

Toggle title

I løpet av programvaretesten er nesten alle enhetens mulige operasjoner gjenstand for en testkjøring. På samme tid forvarmes alle komponenter for å få dem opp i deres ideelle driftstemperatur. Dette vil blant annet forbedre ladingen og gjenvinningspresisjonen til maskinen. I tillegg utfører systemet en daglig intern lekkasjesjekk hvor flere komponenter og forbindelsesrør sjekkes med hensyn til stramming, først ved bruk av vakuum, dernest med kjølemiddel. Hvis trykkfall oppdages i løpet av prosessen vil ikke enheten starte opp driften.

Hvorfor viser enheten Error Code 12 under den innledende oppstarten?

Våre klimaserviceapparater leveres uten kjølemiddel. Error Code 12 betyr ar det er for lite trykk (dvs. kjølemiddel) i enheten til å kunne utføre den daglige lekkasjesjekken og den påfølgende programvaretesten. Vennligst fyll opp den indre tanken med kjølemiddel. For å gjøre dette kobler du til en flaske med nytt kjølemiddel (ristes før bruk), velger “Andre menyer” ved hjelp av piltastene og bekrefter med ENTER; deretter velger du “Påfylling av indre flaske”, trykker ENTER-tasten og taster inn den ønskede mengden kjølemiddel.

MERK! ASC 5500RPA fyller kjølemiddel ved hjelp av trykkforskjell. Det er derfor teknisk umulig å fylle opp 500 g med kjølemiddel inn i et klimaanlegg dersom serviceenheten inneholder bare 500 g kjølemiddel. Jo mer kjølemiddel som befinner seg i den indre tanken, jo raskere og lettere vil ladeprosessen finne sted. Vi anbefaler at en minimumsmengde på 5 kg beholdes i enheten.

Hvor mye kjølemiddel bør jeg fylle inn i den indre tanken?

ASC 5500 RPA fyller kjølemiddel ved hjelp av trykkforskjell. Det er derfor teknisk umulig å fylle opp 500 g med kjølemiddel inn i et klimaanlegg dersom serviceenheten inneholder bare 500 g kjølemiddel. Jo mer kjølemiddel som befinner seg i den indre tanken, jo raskere og lettere vil ladeprosessen finne sted. Vi anbefaler at en minimumsmengde på 5 kg beholdes i enheten.

Kan jeg ved et uhell forveksle R134a-klimaanlegg med R1234yf-klimaanlegg?

Klimaanleggene har ulike kontaktporter. R134a servicekoplinger passer ikke i R1234yf serviceporter og motsatt. Likeledes er det umulig å koble en R134a-servicekopling til R1234yf-serviceslanger, etc.

Hva må jeg gjøre hvis jeg har gjenvunnet feil kjølemiddel (f.eks. R134a)?

ASC 5500RPA er utstyrt med en integrert kjølemiddel-analysemodul som sjekker renheten til det eksisterende kjølemiddelet før hver gjenvinningsprosess. Hvis renheten ligger under 95% vil serviceenheten nekte å godta.

Hva må jeg gjøre dersom analysen svikter?

For å unngå målefeil kan det være at analysen gjentas opptil tre ganger. Hvis analysen fortsetter å rapportere feil inneholder ikke det tilkoblede klimaanlegget rent kjølemiddel. Du må kvitte deg med kjølemiddelet. Til dette har ASC 5500 RPA en kontakt på baksiden som du kan koble et separat tilgjengelig deponeringsanlegg til. Så snart deponeringen er ferdig kan du foreta en kryssjekk ved å koble til en flaske nytt kjølemiddel (ristes før bruk) til servicestasjonen og gjenta originalprosessen. Analysen bør nå vise “OK”.

Hvorfor tar kjølemiddelets ladeprosess så lang tid?

I henhold til risikoanalysene til det tyske TÜV kan serviceenheten bare brukes for lading av klimaanlegg som ikke har noen lekkasjer. For å imøtekomme dette kravet utsettes klimaanlegget først for vakuum (negativt trykk) og sjekkes for trykkendringer over en gitt periode. Deretter tilsettes en liten mengde kjølemiddel for å generere positivt trykk, og anlegget overvåkes igjen ved et konstant trykknivå. Hvis trykket øker eller faller i en av de to fasene, vet du at klimaanlegget har en lekkasje. Hvis dette er tilfelle, vil serviceenheten avbryte prosessen og vise en feilmelding.
For å garantere nøyaktig lading til enhver tid er det nødvendig å gjenvinne den for-ladede mengden kjølemiddel, og å tømme klimaanlegget fullstendig først. Så snart dette har blitt gjort kan du gå i gang og lade den faktisk krevde mengden kjølemiddel.

Hvordan stiller jeg inn et annet språk?

Serviceenhetene har som fabrikkinnstilling engelsk som språk. For å stille inn et annet språk bruker du simpelthen piltastene for å bevege deg opp/ned i menyen til “Andre valg” og bekrefter dette med ENTER for å ta tilgang til denne menyen. Bruk deretter piltastene for å helt ned til bunnen til “Service”, bekreft igjen med ENTER og tast inn koden 5264. Når du har kommet hit kan du velge ønsket språk med piltastene og bekrefte med ENTER. Ved å trykke på STOPP-knappen flere ganger kommer du tilbake til hovedmenyen.

Hvem skal jeg kontakte dersom jeg har ytterligere spørsmål?

Velg simpelthen ditt land for å se ansvarlig Dometic WAECO-selger og tilhørende kontaktopplysninger.

Hvordan velge riktig flaskestørrelse

Profesjonell standard

ASC fra WAECO er forkortelsen for utmerket kvalitet og toppaktuell teknologi innen serviceutstyr til klimaanlegg, og har vært det i mange år. Serien forbedres kontinuerlig og utfylles for å møte fremtidige behov. Alle ASC-serviceenheter er meget avanserte og helautomatiske

Vær en vellykket fagekspert for klimaanlegg

Bruk vårt omfattende utvalg i utstyr for service og reparasjoner på bilklimaanlegg for å gjøre din bedrift til et effektivt og vellykket klimaanlegg-verksted. Isbjørnen Eddie støtter deg med nyttig informasjon og reklamemateriale som sørger for at du og Eddie holder konkurrentene på en armlengdes avstand!

KONTAKT OSS

Dometic Norway as
Østerøyveien 46
3236 Sandefjord

Tlf.: +47 33428450
Faks: +47 33428459
Epost firmapost@dometic.no
Internett www.dometic.no