Vårt Low Emission-konsept forklart

LOW EMISSION

MILJØMESSIG FORNUFTIG OG LØNNSOM

Miljøvennlig teknologi for bruk med R 134a: ASC Low Emissionserien gjenvinner nesten 100 % av kjølemiddelet under klimaanleggservice. Hvordan klarer den det? Kjølemiddeltap oppstår for det meste i faser hvor kjølemiddeloljen tvinges ut fra spilloljebeholderen. ASC Low Emission-serien bruker en trykktett beholder.

Videre samles kjølemiddelet som slipper ut under spilloljetømming, opp i spilloljetanken, gjenvinnes og returneres til kjølemiddeltanken. Resultatet er et kjølemiddeltap på bortimot null prosent! Den nøyaktige identifiseringen av mengden gjenvunnet kjølemiddel gjør også at man kan trekke konklusjoner om klimaanleggets tetthet (diagnoseverktøy).

 1. Patentert, profesjonelt matesystem
  for ny olje og UV-additiver
 2. 3 separate veieceller
  for oljeforvaltning (brukt olje / ny olje / UV-additiver)
 3. Kjølemiddeltank med forhåndsmontert kondensator og vifte
  for nøyaktig indikering av den gjenvunne mengden kjølemiddel
 4. Spesiell, 8-lagers veieplattform
  med høykapasitets veiecelle (100 kg lastkapasitet).
  Brukervennlig: ingen kalibrering nødvendig
 5. Økt trykk som følge av varmebånd på kjøletanken
  for komplett fylling av klimaanlegget selv ved høye omgivelsestemperaturer
 6. Patentert, lavemisjons spilloljebeholder
  forebygger kjølemiddeltap under tømming av spillolje; kjølemiddelet som gjenvinnes med spilloljen, transporteres til kjølemiddeltanken og inkluderes i veiingen
 7. Vakuumfase
  Vakuumpumpen sikrer en grundig tømming av klimaanlegget. Den pumper det fordampede  kjølemiddelet inn i den interne beholderen til Low Emission-serviceapparatet slik at ikke noe kjølemiddel slipper ut i miljøet.

HVORDAN IDENTIFISERE EN LOW EMISSION-ENHET –

KUN EKTE MED FIRETRINNS UTSLIPP

De fleste klimaserviceapparater bruker tre prosesstrinn: kjølemiddelgjenvinning, tømming og ny påfylling. WAECO ASC Low Emission serviceapparater benytter seg av et ekstra prosesstrinn for å sikre tett opptil 100 % kjølemiddelgjenvinning. I dette prosesstrinnet slår vakuumpumpen seg sammen med kompressoren for også å gjenvinne kjølemiddelet som befinner seg i oljen. Det samles opp i den patenterte spilloljebeholderen og dreneres deretter inn i den interne oppbevaringstanken.

Det ekstra trinnet har to vesentlige fordeler. For det første går så godt som intet kjølemiddel tapt eller slipper ut i miljøet. For det andre kan den nøyaktige mengden gjenvunnet kjølemiddel identifiseres i veiingen. Dette unngår feiltolkning med hensyn til tettheten i klimaanlegget, hvilket ellers ville ha ført til unødvendig feilsøking og dyre reparasjoner.

Trinn 1
Kjølemiddelgjenvinning
Trinn 2
Lavemisjonsfase
Trinn 3
Vakuumfase-gjenvinning
Trinn 4
Kjølemiddelfylling

EUS F-GASSDIREKTIV

F-gassdirektivet fra EU har vært i kraft siden 2015. Det tar sikte på en reduksjon av fluoriserende klimagasser og regulerer blant annet importmengdene av R 134a-kjølemiddel. Som et resultat blir R 134a stadig dyrere.

Invester i et lavemisjons serviceapparat nå for å kunne tilby kundene dine en attraktiv og kostnadseffektiv klimaanleggservice på lang sikt. Dometic WAECOs velkonstruerte lavemisjonskonsept holder deg ett skritt foran konkurrentene.

Tidstabell for utfasing av R 134a

Tidstabell for utfasing av R 134a

SPAR MED LOW EMISSION!

På tross av det faktum at moderne kjøretøy krever stadig mindre kjølemiddel, blir R 134a stadig en mer knapp ressurs. Dette skyldes ikke bare begrenset importmengde (F-gassdirektivet), men også nedleggingen av en fabrikk i Europa, samt at Kina ikke klarer å levere de lovede mengdene. Som et resultat av dette, steg prisen for R 134a fra ca. 58 Kr til omtrent 163 Kr bare i perioden fra januar til august 2017, og det er ingen ende i sikte.

Det betyr at det er enda viktigere for verkstedene å spare kostbart kjølemiddel. Til syvende og sist er klimaanleggservice umulig uten det… og kjøretøy med R 134a-klimaanlegg vil fortsatt bli brukt i en lang tid fremover. Et lavemisjons klimaserviceapparat for R 134a vil derfor lønne seg, også i fremtiden!

Forventet prisøkning + 283 %!

KLIMAANLEGGSERVICE-INNSPARINGER VED ET LAVEMISJONSKONSEPT

Klimaservice R 1234yf uten lavemisjonskonsept
Gjennomsnittlig mengde kjølemiddel fylt på klimaanlegget 600 g
Gjennomsnittlig markedspris for R 1234yf-kjølemiddel Kr 1 300,- pr kg
Kjølemiddel tapt under spilloljetømming 25 g Kr 32,50
Kjølemiddel gjenvunnet fra klimaanlegget 95 % Kr 39,00
Kjølemiddel tapt per service Kr 72,00


Ved 3 x klimaanleggservice per uke utgjør det årlige tapet
mht. kjølemiddel
Kr 11 150,00
Klimaservice R 1234yf med lavemisjonskonsept
Gjennomsnittlig mengde kjølemiddel fylt på klimaanlegget 600 g
Gjennomsnittlig markedspris for R 1234yf-kjølemiddel Kr 1 300,- pr kg
Kjølemiddel tapt under spilloljetømming 0 g Kr 0,00
Kjølemiddel gjenvunnet fra klimaanlegget 99.9 % Kr 0,80
Kjølemiddel tapt per service Kr 0,80


Ved 3 x klimaanleggservice per uke utgjør det årlige tapet
mht. kjølemiddel
Kr 125,00

Årlige innsparinger over ett år med low emission fyllestasjon Kr 11 000,-,
Årlige innsparinger over 8 år med low emission Kr 88 000,-.

DET Å SPARE KJØLEMIDDEL MED LOW EMISSION-UTSTYR LØNNER SEG I ALLE TILFELLE – SELV MED KJØLEMIDLER SOM DET IKKE ER KNAPPHET PÅ.

Uten low emission

Utsuging uten lavemisjon: Klimaanlegget tømmes ikke komplett. Kompressoren i serviceapparatet er ikke i stand til å tømme anlegget komplett, en rest på 500 millibar (absolutt trykk) med kjølemiddel blir værende igjen i klimaanlegget.

Vakuumfase uten lavemisjon: Det gjenværende kjølemiddelet (500 millibar) suges ut via avgassiden på vakuumpumpen, mellom 1 og 10 % avhengig av apparatet.

Oljedrenering uten lavemisjon: Kjølemiddelet som trengs for tømming av spilloljen slippes ut i miljøet gjennom ventilasjonshullene i den gamle oljebeholderen. For hver spilloljetømming, avhengig av apparatet, utgjør det mellom 40 og 100 gram.

Med Low Emission

Utsuging med lavemisjon: Gjennom samarbeidet mellom kompressoren og vakuumpumpen oppnås en tømming på nesten 100 % og ikke noe kjølemiddel går tapt.

Spilloljetømming: kjølemiddelet som trengs for tømming av spilloljen, ekstraheres ut av den hermetisk lukkede spilloljebeholderen gjennom vakuumpumpen og fylles inn i den interne tanken via kompressoren. Ikke noe kjølemiddel går tapt!

Profesjonell standard

ASC fra WAECO er forkortelsen for utmerket kvalitet og toppaktuell teknologi innen serviceutstyr til klimaanlegg, og har vært det i mange år. Serien forbedres kontinuerlig og utfylles for å møte fremtidige behov. Alle ASC-serviceenheter er meget avanserte og helautomatiske

Vær en vellykket fagekspert for klimaanlegg

Bruk vårt omfattende utvalg i utstyr for service og reparasjoner på bilklimaanlegg for å gjøre din bedrift til et effektivt og vellykket klimaanlegg-verksted. Isbjørnen Eddie støtter deg med nyttig informasjon og reklamemateriale som sørger for at du og Eddie holder konkurrentene på en armlengdes avstand!

KONTAKT OSS

Dometic Norway as
Østerøyveien 46
3236 Sandefjord

Tlf.: +47 33428450
Faks: +47 33428459
Epost firmapost@dometic.no
Internett www.dometic.no