Lave livssykluskostnader

ASC – Den mest lønnsomme løsningen

Du kjenner sikkert til historien om “super-lavkostnads”-skriverne hvor patronen koster mer enn skriveren gjorde når det kommer til stykket.

Når du vurderer å investere i et klimaserviceapparat, vil du naturligvis skjele til kostnadene – inkludert fremtidige vedlikeholdskostnader. Det er her helautomatiske ASC klimaserviceapparater byr på mange fordeler: lave kostnader for reservedeler og slitasjedeler, vesentlig lengre service- og vedlikeholdsintervaller, pluss hele 24 måneder garantidekning! Prosjektert til hele livssyklusen til et klimaserviceapparat (8 år og mer), så er ASC-enheter et svært lønnsomt valg.

Vedlikeholdsvennlig vakuumpumpe

Maintenance-friendly vacuum pump

Oljeskift bare etter hver 60. driftstime, servicetidspunkt indikeres automatisk på enhetens display.

Høykapasitets filtertørker

High-capacity filter drier

Olje må erstattes etter hver 150 kg gjenvunnet kjølemiddel, servicetidspunkt indikeres automatisk på enhetens display.

Ventilblokk

Valve block

Helelektronisk styring av alle prosesser reduserer servicetider, forbedrer nøyaktighet og reduserer risikoen for driftsfeil.

Høykapasitets, vibrasjonsdempet veiecelle

High-capacity, vibration cushioned weighing cell

Alle komponenter som bærer kjølemiddel,
plasseres på hovedvekten, hvilket unngår målefeil og dermed sparer tid.

Varmeteip

Heating tape

Varmeteip øker trykket på kjølemiddeltanken; for komplett påfylling av klimaanlegget selv når omgivelsestemperaturen er høy og motoren er varm.

Patentert tilførselssystem

Patented feeding system

Patentert tilførselssystem for ny olje
og UV-additiver. Økonomisk i bruk
takket være nøyaktig måling av olje
og UV-additiver ved hjelp av elektroniske veieceller.

Patentert tilførselssystem for
ny olje og UV-additiver

Plastikkbeholdere slipper inn fuktighet, hvilket kan føre til syre- eller isformasjoner i klimaanlegget. Med dette patenterte systemet forholder det seg komplett annerledes: ny olje og UV-additiver lagres fuktfritt i aluminiumlaminerte poser oppbevart i beskyttende metallsylindere. Ved å bruke vårt profesjonelle oljesystem forhindrer du inntrengning av fuktighet og eventuelt påfølgende blokkering av ventiler. Mange godkjenninger av bilprodusenter støtter opp om dette.

Inkludert som standard i modellene ASC 1000 G, ASC 2000 G, ASC 2500 G, ASC 2000RPA og ASC 3000 G.

Patentert tilførselssystem for ny olje og UV-additiv

Profesjonell standard

ASC fra WAECO er forkortelsen for utmerket kvalitet og toppaktuell teknologi innen serviceutstyr til klimaanlegg, og har vært det i mange år. Serien forbedres kontinuerlig og utfylles for å møte fremtidige behov. Alle ASC-serviceenheter er meget avanserte og helautomatiske

Vær en vellykket fagekspert for klimaanlegg

Bruk vårt omfattende utvalg i utstyr for service og reparasjoner på bilklimaanlegg for å gjøre din bedrift til et effektivt og vellykket klimaanlegg-verksted. Isbjørnen Eddie støtter deg med nyttig informasjon og reklamemateriale som sørger for at du og Eddie holder konkurrentene på en armlengdes avstand!

KONTAKT OSS

Dometic Norway as
Østerøyveien 46
3236 Sandefjord

Tlf.: +47 33428450
Faks: +47 33428459
Epost firmapost@dometic.no
Internett www.dometic.no