ASC 2000RPA

 • ASC 2000RPA
ASC 2000RPA

Helautomatisk klimaserviceapparat med kjølemiddelanalyse

Read More ...

Varenummer: 8885200087 Compare this product? Sammenlign .

Product Description

Med helautomatisk kjølemiddelanalyse

Den ubemerkede tilstedeværelsen av forurenset kjølemiddel i kjøretøyets klimaanlegg eller kjølemiddelflaske står i fare for å forurense alle kjøretøyer som det foretas service på i etterkant. Verkstedeieren kan møte vesentlige garantikrav som et resultat. Et kjølemiddelanalyseverktøy forhindrer dette problemet.
RPA står for Refrigerant Purity Analyser – et system som sjekker om kjøretøyets klimaanlegg og klimaserviceapparatet virkelig inneholder ren R 134a og ingenting annet. Ved siden av R 134a registrerer ASC 2000RPA også R 12, R 22, HC og luft.

Den mest vanlige grunnen for kjølemiddelforurensning er kjølemidler importert fra det fjerne østen eller tilstedeværelse av luft i kjøretøyets klimaanlegg.

Et kjøretøys klimaanlegg kan bare driftes på en god måte når det fylles med ren R 134a. Luft som kommer inn i anlegget, innebærer et alvorlig problem.
Mulige konsekvenser: Økt driftstrykk og funksjonsproblemer i klimaanlegget. Korrosjon forårsaket av fuktigheten som følger med luften. Vesentlig reduksjon av kjølemiddelets ytelse. Vesentlig belastning på kompressorens suge- og trykkventiler forårsaket av økt trykk i systemet.

Klimaserviceapparat

Nitrogenlekkasjesjekk

For å møte vår forpliktelse til å verne om miljøet er det nødvendig å slippe ut så lite kjølemiddel som mulig, ut i atmosfæren. I tillegg til den eksisterende, helautomatiske vakuumlekkasjetestfunksjonen integrert i serviceapparatet, er det mulig å slippe nitrogen inn i systemet. Denne metoden eliminerer ulempene ved lekkasjetester utelukkende foretatt med vakuum (komponenter som klimaanleggrør, kan trekke seg sammen og dermed forårsake en lekkasje). Eksponering overfor trykksatt nitrogen under en service på klimaanlegget sier deg umiddelbart om anlegget er tett. Testen utføres helautomatisk av ASC 2000RPA.

 • Fyllesylinders lagringskapasitet: 21 kg, vakuumpumpens kapasitet: 5 biler/time
 • Patentert tilførselssystem for ny olje og UV-additiver, inkludert testflasker
 • Utskrift av viktige servicedata, flere utskrifter mulig
 • Støvdeksel inkludert
 • Helautomatisk kjølemiddelgjenvinning, olje- og additivforvaltning
 • Automatisk vakuumkontroll
 • Automatisk fylling av lekkasjeregistreringsadditiv
 • Integrert kjølemiddelfylling og gjenvinningsmengdeforvaltning
 • Integrert fyllemengde-database
 • Oppfyller kravene i normene SAE J 2099 og SAE J 2788
 • Personliggjort fyllemengde-database
 • Operatørveiledning via stort display og manometer
 • Sving- og vippbart manometerpanel (patentert)
 • Oppvarmet fyllesylinder for høyhastighetspåfylling, oppvarming også mulig under fylleprosessen
 • Spesiell, 8-lagers veieplattform
 • Spesiell spylefunksjon for klimaanlegget
 • 500 ml spilloljebeholder for lengre skiftintervaller
 • Også egnet for hybridkjøretøy av tysk fabrikat
 • Egnet for hybridkjøretøy av asiatisk fabrikat hvis valgfritt spylesett er installert
 • USB-grensesnitt
 • Mykt grafikkdisplay

Helautomatisk testing av kjølemiddelrenhet

ASC 2000RPA klimaserviceapparat sikrer at klimaanlegget bare inneholder ren R  134a, verken forurenset med forbudt kjølemiddel eller blandet med luft.

Forut for den faktiske resirkuleringsprosessen fjerner og analyserer serviceapparatet automatisk en liten kjølemiddelprøve (9,5 g). Resultatet vises på enhetens display. Operatøren mottar en signifikant, kvalifisert evaluering av kjølemiddelet i klimaanlegget forbundet med servicestasjonen, og kan bestemme eksakt hvilke reparasjoner eller vedlikehold som kan være påkrevd.

Hvis kjølemiddelet er OK, fortsetter ASC 2000RPA det helautomatiske programmet.

Product data

Strømtilførsel

220/240 V – 50/60 Hz *

Egnet for kjølemiddel

R 134a

Renheten til det gjenvunne kjølemiddelet iht. SAE J 2099

ja

Kjølemiddelgjenvinningsraten i kg/t

30

Vakuumpumpens kapasitet

5 biler/time

Ytelsen til den hermetiske kompressoren i kW

0,32

Tørrfilterkapasitet i kg

150

Kjølemiddelresirkuleringsrate

min 95 %

Kan brukes som diagnoseverktøy

nei

Fyllesylinder / nyttekapasitet (kg)

21

Fyllemengde indikert ift.

Display

Kjølemiddelanalyse

automatisk

Gjenvinning/resirkulering

automatisk

Tømming av ikke-kondenserbare gasser

automatisk/elektronisk

Tømming av spillolje

automatisk

Utsuging

automatisk

Vakuumkontroll

automatisk

Nitrogenlekkasjesjekk

automatisk

Innsprøyting av lekkasjeregistreringsadditiv

automatisk

Innsprøyting av olje inn i klimaanlegget

automatisk

Kjølemiddelfylling

automatisk

Høyt/lavt trykk indikert av

Manometer

Vakuum indikert på

Display

Samlet prosesstyring via display

ja

Valgmulighet for å stille inn utsugingstid

ja

Protokollutskrift med skriver

ja

USB-kontakt for programvare- og databaseoppdateringer

nei

Skriver

ja

Serviceslanger (SAE-standard), 3 m

ja

Serviceslanger (SAE-standard), 8 m

nei

Ventiladapter for WAECO kjølemiddelflasker

ja

Driftsinstrukser

ja

Adapter for 500 ml ny olje og UV-sporingsfargeflaske

ja

Spilloljebeholder (500 ml)

ja

Hermetisk lukket spilloljebeholder

nei

Oppvarmet kjølemiddeltank / væskepumpe (F)

Ja/nei

Støvdeksel

ja

Briller / sikkerhetshansker

ja

Testflasker med UV-additiv for ca. 10 ganger

ja

Flaske med ny PAG-olje ISO 46, 500 ml

nei

Flaske med ny PAG-olje ISO 100, 500 ml

nei

Flaske med ny POE-olje SE 55, 500 ml

nei

Flaske med ny PAG-olje ND 12, 100 ml

nei

Mål (B x H x D, i mm)

560 x 1300 x 650

Vekt (kg)

100

Accessories

Profesjonell standard

ASC fra WAECO er forkortelsen for utmerket kvalitet og toppaktuell teknologi innen serviceutstyr til klimaanlegg, og har vært det i mange år. Serien forbedres kontinuerlig og utfylles for å møte fremtidige behov. Alle ASC-serviceenheter er meget avanserte og helautomatiske

Vær en vellykket fagekspert for klimaanlegg

Bruk vårt omfattende utvalg i utstyr for service og reparasjoner på bilklimaanlegg for å gjøre din bedrift til et effektivt og vellykket klimaanlegg-verksted. Isbjørnen Eddie støtter deg med nyttig informasjon og reklamemateriale som sørger for at du og Eddie holder konkurrentene på en armlengdes avstand!

KONTAKT OSS

Dometic Norway as
Østerøyveien 46
3236 Sandefjord

Tlf.: +47 33428450
Faks: +47 33428459
Epost firmapost@dometic.no
Internett www.dometic.no