Najczęściej zadawane pytania o naszych stacjach do serwisowania klimatyzacji

Czy R 1234yf jest niebezpieczny?

R 1234yf może być łatwopalny, gdy jest obecny w pewnych ilościach i wchodzi w reakcję z tlenem. Dlatego w przypadku uszkodzenia należy trzymać stację do serwisowania klimatyzacji z dala od otwartego ognia oraz źródeł zapłonu. Sam czynnik chłodniczy jest nietoksyczny. Jednak, jak każdy inny gaz, zastępuje tlen potrzebny do oddychania. W przypadku wydostania się czynnika chłodniczego należy zachować spokój, opuścić pomieszczenie i sprawdzić, czy jest tam odpowiedni dopływ świeżego powietrza. Jak zawsze, podczas obsługi czynnika chłodniczego, należy nosić odpowiednią odzież ochronną i sprzęt (ochronne rękawice i okulary). Są one dołączone do każdej stacji do serwisowania.

Jakie czynności należy wykonać podczas wstępnego rozruchu?

Podczas szkolenia dla operatora nasz technik, między innymi, zapozna Ciebie z poniższymi punktami:

  • Włącz urządzenie i poczekaj, aż się uruchomi. Jeszcze nie podłączaj stacji do serwisowania do butli ze świeżym czynnikiem chłodniczym! Spowoduje to powstanie komunikatów o błędzie podczas testu oprogramowania i wykrywania wycieków! Podczas wstępnego uruchamiania wyświetlacz czasami pokazuje błąd o kodzie 12, który oznacza, że w wewnętrznym zbiorniku nie ma czynnika chłodniczego. Zatwierdź ten komunikat o błędzie naciskając przycisk STOP.
  • Otwórz pokrywę zbiornika oleju po lewej stronie urządzenia i zamocuj wszystkie trzy butle oleju.
  • Są dwa różne rozmiary butli oleju 250 ml (otwarte zbiorniki z tworzywa sztucznego) i 500 ml (profesjonalny system oleju, zamknięte zbiorniki metalowe). Ponieważ zbiorniki będą objęte ważeniem, ważne jest aby ustawić prawidłowy rozmiar butli na stacji do serwisowania. Jest tak dlatego, ponieważ dwa zbiorniki o różnych rozmiarach mają różne tary i pojemności. Ustawieniem fabrycznym jest 250 ml. Jeśli chcesz użyć większych butli, prosimy skorzystać z przycisków ze strzałkami; przejdź do „Other menus” > naciśnij ENTER > a następnie przejdź do prawego dolnego rogu do „Service” > i naciśnij ENTER > klawisz w kodzie 2688 i wybierz 500 ml. Aby powrócić do menu podstawowego, naciśnij kilka razy przycisk STOP.
  • Czujnik ciśnienia powinien być skalibrowany, szczególnie jeśli stacja do serwisowania jest użytkowana na większej wysokości nad poziomem morza, gdzie ciśnienie atmosferyczne jest niższe. Aby skalibrować czujnik, prosimy skorzystać z przycisków ze strzałkami; aby przejść do „Other menus” > naciśnij ENTER > a następnie przejdź do prawego dolnego rogu do „Service” > i naciśnij ENTER > klawisz w kodzie 2224 i postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu. W celu zrównoważenia stacji ciśnieniem atmosferycznym złączki serwisowe muszą zostać odkręcone i wyjęte z węży tak, aby można było zajrzeć do węży.

The service unit only beeps, but the display stays dark – what does that mean?

Koncepcja bezpieczeństwa zakłada, że stacja do serwisowania może pracować wyłącznie, jeśli znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym i gdy przepływa przez nią powietrze z nawiewu. Dlatego osłony przednia i tylna osuszacza filtra są wyposażone w łączniki stykowe, które po otwarciu pokrywy załączają się. Jednocześnie system monitoruje prędkości nawiewu tylnego wentylatora na obudowie i wentylatora pompy próżniowej z boku urządzenia. Jeśli obudowa jest otwarta lub jeśli jeden z wentylatorów zostanie uszkodzony, zasilanie napięciem stacji zostanie przerwane automatycznie a wewnętrzna skrzynka z tyłu wyemituje dźwięk alarmu.

Dlaczego potrzeba pół minuty zanim włączy się wyświetlacz po włączeniu wyłącznika głównego.

Ze względów bezpieczeństwa stacja po włączeniu zostaje napełniona świeżym powietrzem przez 35 sekund zanim w systemie pojawi się napięcie. Jeśli gdziekolwiek w obudowie pojawi się łatwopalna mieszanina, która może być spowodowana, przykładowo, przeciekiem, taki środek ostrożności zapewnia, że mieszanina nie zostanie podpalona iskrą elektryczną.

Why does it take so long for the A/C service unit to do the “software test”?

Podczas testu oprogramowania prawie wszystkie możliwe operacje stacji zostają sprawdzone. W tym samym czasie wszystkie elementy zostają wstępnie nagrzane, aby miały idealną temperaturę roboczą. To, między innymi, poprawi dokładność dozowania i odzyskiwania. Ponadto, system przeprowadza codziennie sprawdzenie wycieków, podczas którego kontrolowanych jest kilka elementów i rurek łączących pod kątem szczelności, najpierw za pomocą próżni, a następnie za pomocą czynnika chłodniczego. Jeśli podczas tego procesu wykryte zostaną spadki ciśnienia, stacja nie rozpocznie pracy.

Dlaczego urządzenie pokazuje błąd o kodzie 12 podczas wstępnego uruchamiania?

Nasze stacje do serwisowania klimatyzacji są dostarczane bez czynnika chłodniczego. Błąd o kodzie 12 oznacza, że w stacji jest zbyt niskie ciśnienie (tj. zbyt mało czynnika chłodniczego), aby przeprowadzić codzienne wykrywanie nieszczelności, a następnie test oprogramowania. Napełnij wewnętrzny zbiornik czynnikiem chłodniczym. W tym celu podłącz butlę ze świeżym czynnikiem chłodniczym (potrząśnij przed użyciem), wybierz „Other menus” za pomocą przycisków ze strzałkami, a następnie zatwierdź za pomocą przycisku ENTER i wybierz przed napełnieniem „Int. bottle filling”, naciśnij przycisk ENTER i klawisz z żądaną ilością czynnika chłodniczego.

Zapamiętaj: ASC 5500RPA napełnia się czynnikiem chłodniczym przez różnicę ciśnień. Nie jest technicznie możliwe dozowanie 500 g czynnika chłodniczego do klimatyzacji, jeśli stacja do serwisowania zawiera tylko 500 g czynnika chłodniczego. Im więcej czynnika chłodniczego znajduje się w wewnętrznym zbiorniku, tym szybciej i łatwiej przebiega proces dozowania. Zalecamy, aby w stacji znajdowała się minimalna ilość 5 kg.

Jak dużo czynnika chłodniczego powinienem napełniać do wewnętrznego zbiornika?

ASC 5500RPA napełnia się czynnikiem chłodniczym przez różnicę ciśnień. Nie jest technicznie możliwe dozowanie 500 g czynnika chłodniczego do klimatyzacji, jeśli stacja do serwisowania zawiera tylko 500 g czynnika chłodniczego. Im więcej czynnika chłodniczego znajduje się w wewnętrznym zbiorniku, tym szybciej i łatwiej przebiega proces dozowania. Zalecamy, aby w stacji znajdowała się minimalna ilość 5 kg.

Czy mogę pomylić układy klimatyzacji R134a z układami R1234yf?

Te układy klimatyzacji mają różne porty do podłączania. Złączki serwisowe R134a nie będą pasować do portów złączek serwisowych R1234yf i odwrotnie. Podobnie, niemożliwe jest podłączenie złączki serwisowej R134a do węży serwisowych R1234yf, itd.

Co mam zrobić, jeśli odzyskałem nieprawidłowy czynnik chłodniczy (np. R134a)?

Stacja ASC 5500RPA jest wyposażona we wbudowany moduł analizy, który sprawdza czystość istniejącego czynnika chłodniczego przed każdym procesem odzyskiwania. Jeśli czystość wynosi poniżej 95%, stacja do serwisowania odmówi akceptacji.

Co mam zrobić, jeśli analiza się nie powiedzie?

Aby zapobiec błędom pomiarowym, analizy mogą być powtarzane do trzech razy. Jeśli analiza nadal raportuje usterkę, podłączony układ klimatyzacji nie zawiera czystego czynnika chłodniczego. Czynnik chłodniczy musi zostać zutylizowany. W tym celu stacja ASC 5500RPA ma przyłącze z tyłu, do którego można podłączyć oddzielny dostępny system opróżniania. Po zakończeniu utylizacji można przeprowadzić ponowne sprawdzenie przez podłączenie butli świeżego czynnika chłodniczego (potrząśnij przed użyciem) do stacji do serwisowania i powtórz ten proces początkowy. Analiza powinna pokazać komunikat OK.

Dlaczego proces dozowania czynnika chłodniczego zajmuje tak dużo czasu?

Zgodnie z analizą ryzyka niemieckiej organizacji TüV/GS stacja do serwisowania może być wykorzystana do dozowania układów klimatyzacji, które są szczelne. W celu spełnienia tego wymogu układ klimatyzacji jest najpierw poddawany próżni (ciśnienie ujemne) i sprawdzany pod względem zmian ciśnienia przez określony czas. Następnie mała ilość czynnika chłodniczego dodawana jest w celu utworzenia ciśnienia dodatniego i układ jest ponownie sprawdzany pod względem stałego poziomu ciśnienia. Jeśli ciśnienie wzrasta lub spada w każdej z dwóch faz, będziesz wiedział że układ klimatyzacji jest nieszczelny. W takim przypadku stacja do serwisowania klimatyzacji przerwie proces i wyświetli komunikat o błędzie.
Aby zagwarantować dozowanie przez cały czas, niezbędne jest odzyskanie wstępnie dozowanej ilości czynnika chłodniczego i całkowite opróżnienie układu klimatyzacji. Po wykonaniu tego procesu można postępować dalej i dozować wymaganą ilość czynnika chłodniczego.

W jaki sposób mam ustawić inny język?

Stacje do serwisowania klimatyzacji są fabrycznie ustawione na język angielski. Aby ustawić inny język należy użyć przycisków ze strzałkami w górę/w dół, aby przejść do pozycji menu „Other Selections” i zatwierdzić za pomocą przycisku ENTER, aby przejść do następnego menu. Następnie należy użyć przycisków ze strzałkami, aby przejść do prawego dolnego rogu do „Service” i ponownie zatwierdzić za pomocą ENTER i klawisza w kodzie 5264. Po przejściu tutaj należy wybrać żądany język za pomocą przycisków ze strzałkami i zatwierdzić za pomocą przycisku ENTER. Kilkukrotne naciśnięcie przycisku STOP spowoduje przejście z powrotem do menu podstawowego.

Kto jest osobą kontaktową w przypadku dalszych pytań?

Należy po prostu wybrać swój kraj, aby wyświetlić odpowiedniego dystrybutora Dometic WAECO, łącznie z informacjami kontaktowymi.

W jaki sposób wybrać odpowiedni rozmiar butli

Standard dla profesjonalistów

ASC marki WAECO. Ten skrót od lat jest kojarzony z najlepszą jakością i wiodącą techniką w zakresie urządzeń do serwisowania klimatyzacji. By utrzymać ten stan również w przyszłości, seria jest stale poprawiana i udoskonalana. Wszystkie stacje ASC są zaawansowanymi, całkowicie zautomatyzowanymi urządzeniami

Bądź profesjonalistą w serwisowaniu klimatyzacji

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty wyposażenia do serwisowania i napraw samochodowych układów klimatyzacji w celu poprawy skuteczności i osiągnięcia sukcesu w swojej działalności. Miś polarny Eddie dostarcza pomocnych informacji i materiałów reklamowych, które umożliwią zyskanie przewagi nad konkurencją!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dometic Poland SP. Z O.O
ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa

Tel +48 22 414 3200
Fax +48 22 414 3201

Mail info@dometic.pl