Derfor skal PAG-olier beskyttes mod fugtighed

Specialrapport om klimaanlægs-knowhow

Specialrapport om klimaanlægs-knowhow

Idemitsu Kosan Co. Ltd. er et japansk mineralolieselskab, der ejer og driver olieplatforme og raffinaderier og producerer og sælger mineralolie, olie og andre petrokemiske produkter.

Som veletableret specialist i mineraloliebaserede smøremidler rangerer Idemitsu som verdens førende producent af PAG-olier til køretøjsklimaanlæg. Med sine såkaldte double-end-capped PAG-olier leverer Idemitsu til næsten alle producenter af klimaanlægskompressorer, f.eks. Denso og Sanden.

Med ønsket om at sikre sine høje kvalitetsstandarder også efter den første påfyldning, overvejede Idemitsu også spørgsmålet om, hvad der sker med kompressorolien, når klimaanlægget bliver serviceret eller repareret.

PAG-olier er af natur hygroskopiske. Det betyder, at de hurtigt absorberer fugt. Det, man før har kunnet tolerere ved R 134a-klimaanlæg, er nu et stort problem, fordi R 1234yf reagerer meget mere følsomt i forbindelse med olie og vand.

Ved produktion af originale olier gør Idemitsu en stor indsats rent teknisk for at opfylde kompressorproducenternes og bilindustriens kvalitetsstandarder. På denne måde ønsker Idemitsu at sikre, at de værdifulde olier ikke kan absorbere fugt fra den omgivende luft under produktion, påfyldning og opbevaring.

Der er også definerede standarder for professionel reparation af køretøjsklimaanlæg. F.eks. definerer tyske producenter specifikke krav i deres specifikationer for klimaservicestationer. Specifikationerne for R 1234yf-klimaservicestationer siger, at kompressorolier kun må injiceres i køretøjsklimaanlæg fra genopfyldelige og fugtfrie beholdere.

Teknisk set er dette en selvmodsigelse, da genopfyldning af en beholder altid indebærer en risiko for luftindtag – og dermed en risiko for fugtindtrængning. For at gøre denne selvmodsigelse synlig, anbefalede virksomheden at der blev foretaget en videnskabelig undersøgelse. Formålet med denne undersøgelse var at finde ud af, om de almindeligt tilgængelige oliebeholdere til klimaservicestationer virkelig er tætte nok til at holde fugten fra den omgivende luft ude.

Eksperimentets opsætning

Testen blev udført af en anerkendt producent af klimaservicestationer på et uafhængigt Institut. Testbetingelserne var en temperatur på 40°C og en relativ luftfugtighed på 60 %.

Testpersonalet undersøgte beholderne fra fem forskellige producenter samt en simpel glasbeholder (Erlenmeyer-kolbe), der blev brugt som neutral reference. Alle beholdere var fyldt med samme mængde af samme PAG-olie. PAG-olie (uden UV-sporstoffer tilsat) er en klar, farveløs væske, og i modsætning til f.eks. motorolie ændrer den ikke farve under arbejdsprocessen, hvis forholdene er passende.

Andelen af fugt indeholdt i olien blev målt i begyndelsen (startværdi), efter tre dage samt efter syv og fjorten dage.

Resultater af testen

 

Vandindhold i ppm efter antal dage
3 7 14
Producent 1 2840 4336 6124
Producent 2 614 723 1342
Producent 3 2487 4617 6204
Producent 4 3461 5189 6085
Producent 5 114 143 158
Erlenmeyer-kolbe 3158 5611 7227
Advarselsværdi 800 800 800

Testevaluering

I fire af de fem beholdere var oliens fugtighedsindhold allerede over den maksimalt tilladte (800 ppm i testen) efter tre dage.

Hvordan trænger vandet ind i olien?

PAG-olie tiltrækker bogstaveligt talt vand. En utæt lukning eller et uegnet beholdermateriale er nok til at PAG-olien absorberer fugt fra den omgivende luft. Såkaldte damptætte beholdere bruges til at undgå denne effekt.

Hvorfor er fugtabsorption et problem?

Den termokemiske stabilitet af kølemiddel/olieblandingen er afgørende for klimaanlæggets pålidelighed. De kemiske egenskaber af blandingen bør også forblive stabile, når der forekommer temperaturudsving i et defineret temperaturområde, dvs. at den kemiske struktur af blandingen ikke bør ændres. Denne termo-kemiske stabilitet er i fare, hvis fugt (vand) trænger ind. Hvis kølemiddel, olie og vand reagerer med hinanden, kan det føre til dannelse af syrer eller aflejringer. Syrer beskadiger komponenterne i klimaanlægget og forårsager problemer i kølekredsløbet, f.eks. korrosion af kompressoren. Disse reaktioner forekommer betydeligt hurtigere, hvis systemet indeholder mere end 800 ppm vand. R 1234yf er betydeligt mere følsom i denne henseende end R 134a.

Afhængig af kvaliteten af den anvendte olie viser fugtet olie allerede ved 1000 ppm en betydeligt højere syreværdi efter den termokemiske aldring.

Smøremidlet viser en væsentlig ændring i farveværdien, og der er også synlige ændringer på metalkuponerne.

Desuden kan den forhøjede fugtighed forringe oliens smøreegenskaber. Dette er med til at forringe levetiden for klimaanlæggets komponenter. Utilstrækkelig smøring er den næsthyppigste årsag til skader på kompressoren! Resultatet er, at klimaanlægget svigter, hvilket fører til dyre reparationer eller tidskrævende behandling af kundereklamationer.

Når det drejer sig om vedligeholdelse og reparation af køretøjsklimaanlæg, anbefaler Idemitsu at anvende en højkvalitets-, kemisk og termisk stabil Daphne Hermetic Double End Capped-olie i original kvalitet – som opbevares i en damptæt beholder og sprøjtes ind i klimaanlægget uden at komme i kontakt med den omgivende luft.

Del dette indlæg
Facebook logotype Twitter logotype LinkedIn logotype