Usein kysyttyjä ilmastoinnin huoltolaitteita koskevia kysymyksiä

Onko R 1234yf vaarallista?

R 1234yf voi tiettyinä pitoisuuksina syttyä herkästi palamaan joutuessaan kosketuksiin hapen kanssa. Säilytä siksi ilmastoinnin huoltoyksikkö erillään avotulesta ja muista syttymislähteistä vahinkotilanteissa. Itse kylmäaine on myrkytöntä. Minkä tahansa muun kaasun tavoin se kuitenkin korvaa hengitykseen tarvittavaa happea. Jos kylmäainetta pääsee vuotamaan, pysy rauhallisena, poistu paikalta ja varmista, että raitista ilmaa on riittävästi. Kuten tavallista, kylmäainetta käsiteltäessä tulee käyttää sopivaa suojavaatetusta ja suojavarusteita (suojalaseja ja käsineitä). Ne toimitetaan jokaisen huoltolaitteen mukana.

Mitä ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä on tehtävä?

Käyttäjäkoulutuksen yhteydessä teknikkomme perehdyttää sinut muun muassa seuraaviin asioihin:

  • Kytke laite päälle ja anna sen käynnistyä. Älä vielä liitä huoltolaitetta esimerkiksi tuoretta kylmäainetta sisältävään pulloon! Tästä aiheutuisi vikailmoituksia ohjelmiston testauksen ja vuototarkistuksen aikana! Ensimmäisen käynnistyksen aikana näytöllä näkyy välillä virhekoodi 12 (Error Code 12), mikä tarkoittaa, että sisäisessä säiliössä ei ole kylmäainetta. Poista tämä vikailmoitus painamalla STOP-painiketta.
  • Avaa laitteen vasemmassa sivussa oleva öljylokeron kansi ja aseta kaikki kolme öljypulloa paikoilleen.
  • Öljypulloja on kahta eri kokoa: 250 ml (avoimia muoviastioita) ja 500 ml (ammattikäyttöön tarkoitettu öljyjärjestelmä, suljettuja metalliastioita). Koska astiat ovat mukana punnituksessa, on tärkeää määrittää huoltoyksikölle oikea pullokoko. Tämä siksi, että erikokoisten astioiden painot tyhjänä ja niiden kapasiteetit poikkeavat toisistaan. Tehdasasetus on 250 ml. Jos haluat käyttää isoja pulloja, siirry nuolinäppäinten avulla kohtaan “Other menus” (Muut valikot) > paina ENTER-näppäintä > mene sitten alas kohtaan “Service” (Huolto) > paina ENTER-näppäintä > näppäile koodi 2688, ja valitse 500 ml. Takaisin perusvalikkoon pääset painamalla useita kertoja STOP-painiketta.
  • Paineanturi on syytä kalibroida, etenkin jos huoltoasemaa käytetään korkealla merenpinnasta mitattuna, missä ilmanpaine on matalampi. Voit kalibroida anturin siirtymällä nuolinäppäinten avulla kohtaan “Other menus” (Muut valikot) > paina ENTER-näppäintä > siirry sitten alas kohtaan “Service” (Huolto) > paina ENTER-näppäintä > näppäile koodi 2224, ja seuraa näytölle tulevia ohjeita. Laitteen ja ympäristön ilmanpaineiden tasapainottamiseksi huoltoliittimet on kierrettävä irti ja irrotettava letkuista, jotta voit katsoa letkujen sisään.

Huoltoyksikkö vain piippaa, mutta näyttö pysyy mustana - mitä se tarkoittaa?

Turvallisuustoiminto huolehtii siitä, että huoltolaitetta voi käyttää vain, kun se on joka puolelta suljettu ja sen läpi virtaa puhaltimesta tulevaa raitista ilmaa. Siksi kuivaimen suodattimen etu- ja takasuojuksissa on virtakytkimet, jotka aktivoituvat, kun kannet avataan. Samanaikaisesti järjestelmä tarkkailee kotelon takaosan tuulettimen ja laitteen sivussa olevan tyhjöpumpun tuulettimen puhallusnopeuksia. Jos koteloa avataan tai jokin tuulettimista lakkaa toimimasta, jännitteensyöttö laitteeseen katkeaa automaattisesti ja takana olevasta ulkoisesta rasiasta kuuluu hälytysääni.

Miksi kestää yli puoli minuuttia, ennen kuin näyttö alkaa toimia, kun olen kytkenyt laitteen päälle pääkytkimestä?

Kun laite on kytketty päälle, sen läpi kulkee turvallisuussyistä raitista ilmaa 35 sekunnin ajan, ennen kuin järjestelmään aletaan syöttää jännitettä. Jos johonkin kotelon sisään on muodostunut herkästi syttyvää seosta – mikä voi johtua esimerkiksi vuodosta – tällä varotoimella varmistetaan, ettei sähkökipinä sytytä tätä seosta palamaan.

Miksi ilmastointilaitteen "ohjelmiston testaus" kestää niin kauan?

Ohjelmiston testauksen aikana testataan laitteen kaikki mahdolliset toiminnot. Samaan aikaan kaikki rakenneosat esilämmitetään niiden saamiseksi ihanteelliseen käyttölämpötilaan. Tämä parantaa muun muassa koneen täyttö- ja talteenottotarkkuutta. Lisäksi järjestelmä suorittaa päivittäin sisäisen vuototestin, jonka aikana useita rakenneosia ja liitosputkia tarkistetaan vuotojen varalta, ensin tyhjiön avulla ja sitten kylmäainetta käyttäen. Jos prosessin aikana havaitaan paineenlaskuja, laite ei ala toimia.

Miksi laitteessa näkyy ensimmäisen käynnistyksen aikana vikakoodi (Error Code) 12?

Ilmastointilaitteiden huoltoyksikkömme toimitetaan ilman kylmäainetta. Vikakoodi 12 tarkoittaa, että laitteessa on liian vähän painetta (eli kylmäainetta) päivittäisen vuototestin ja sen jälkeen tehtävän ohjelmiston testauksen suorittamiseksi. Täytä sisäinen säiliö kylmäaineella. Se tapahtuu liittämällä laitteeseen pullo tuoretta kylmäainetta (ravista ennen käyttöä), valitsemalla nuolinäppäimillä “Other menus” (Muut valikot) ja vahvistamalla valinta ENTER-näppäimellä, minkä jälkeen valitaan “Int. bottle filling” (sis. pullon täyttö), painetaan ENTER-näppäintä ja näppäillään haluttu kylmäainemäärä.

Huomautus: ASC 5500RPA lisää kylmäainetta paine-eron perusteella. Siksi on teknisesti mahdotonta lisätä ilmastointijärjestelmään 500 g kylmäainetta, jos huoltoyksikössä on vain 500 g kylmäainetta. Mitä enemmän kylmäainetta sisäinen säiliö sisältää, sitä nopeammin ja helpommin täyttöprosessi sujuu. Suosittelemme, että säiliössä pidettäisiin vähintään 5 kg ainetta.

Kuinka paljon kylmäainetta minun tulisi lisätä sisäiseen säiliöön?

The ASC 5500RPA lisää kylmäainetta paine-eron perusteella. Siksi on teknisesti mahdotonta lisätä ilmastointijärjestelmään 500 g kylmäainetta, jos huoltoyksikössä on vain 500 g kylmäainetta. Mitä enemmän kylmäainetta sisäinen säiliö sisältää, sitä nopeammin ja helpommin täyttöprosessi sujuu. Suosittelemme, että säiliössä pidettäisiin vähintään 5 kg ainetta.

Voinko vahingossa sekoittaa keskenään R134a- ja R1234yf-ilmastointijärjestelmät?

Näillä ilmastointijärjestelmillä on erilaiset liitäntäportit. R134a-huoltoliittimet eivät sovi R1234yf-huoltoportteihin ja toisin päin. Samoin on mahdotonta liittää R134a-huoltoliitintä R1234yf-huoltoletkuihin jne.

Mitä minun on tehtävä, jos olen ottanut talteen väärää kylmäainetta (esim. R134a)?

ASC 5500RPA sisältää integroidun kylmäaineen analysointimoduulin, joka tarkistaa nykyisen kylmäaineen puhtauden aina ennen talteenottoprosessia. Jos puhtaus on alle 95 %, huoltoyksikkö ei hyväksy ainetta.

Mitä minun on tehtävä, jos analyysi epäonnistuu?

Mittausvirheiden välttämiseksi analyysi voidaan toistaa jopa kolme kertaa. Jos saat analyysia tehdessäsi yhä uudelleen vikailmoituksen, laitteeseen liitetty ilmastointijärjestelmä ei sisällä puhdasta kylmäainetta. Kylmäaine on hävitettävä. Tätä tarkoitusta varten ASC 5500RPA:n takana on liitäntä, johon voit yhdistää erikseen hankittavan hävittämisjärjestelmän. Kun aine on hävitetty, voit tehdä ristiintarkistuksen liittämällä pullon tuoretta kylmäainetta (ravista ennen käyttöä) huoltolaitteeseen ja toistamalla alkuperäisen prosessin. Nyt analyysin tuloksen pitäisi olla “OK”.

Miksi kylmäaineen lisäämisprosessi kestää niin kauan?

Saksan TÜV-laitoksen riskianalyysin mukaan huoltoyksikköä saa käyttää vain sellaisten ilmastointijärjestelmien täyttämiseen, joissa ei ole vuotoja. Tämän vaatimuksen täyttämiseksi ilmastointijärjestelmään kohdistetaan ensin tyhjiö (alipaine) ja tarkistetaan, muuttuuko paine tietyn ajan kuluessa. Sen jälkeen lisätään pieni määrä kylmäainetta positiivisen paineen aikaansaamiseksi ja järjestelmää tarkkaillaan jälleen pitäen paine vakiona. Jos paine nousee tai laskee jommassakummassa vaiheessa, tiedät, että ilmastointijärjestelmä vuotaa. Siinä tapauksessa huoltoyksikkö keskeyttää prosessin ja näytölle tulee vikailmoitus.
Sen varmistamiseksi, että täyttö tapahtuu joka kerta täsmällisesti, ennalta lisätty määrä kylmäainetta on silloin otettava talteen ja tyhjennettävä ilmastointijärjestelmä ensin kokonaan. Kun tämä on tehty, voit lisätä todellisuudessa tarvittavan määrän kylmäainetta.

Miten voin määrittää toisen kielen?

Huoltoyksiköiden kieleksi on tehdasasetuksissa määritetty englanti. Jos haluat valita toisen kielen, siirry nuolinäppäimillä ylös/alas valikon kohtaan “Other Selections” (Muut valinnat) ja vahvista ENTER-näppäimellä siirtyäksesi seuraavaan valikkoon. Siirry sitten nuolinäppäimillä alas kohtaan “Service” (Huolto), vahvista jälleen ENTER-näppäimellä ja näppäile koodi 5264. Tähän kohtaan päästyäsi voit valita haluamasi kielen nuolinäppäimillä ja vahvistaa valinnan ENTER-näppäimellä. Painamalla useita kertoja STOP-painiketta pääset takaisin perusvalikkoon.

Keneen minun on otettava yhteyttä, jos minulla on muuta kysyttävää?

Valitse maasi, niin näet siellä vastuullisen Dometic WAECO -myyntiyhtiön ja vastaavat yhteystiedot.

Oikean pullokoon valinta

Ammattilaiskäyttöön

WAECO ASC. Tämä kirjainyhdistelmä on jo vuosien ajan ollut parhaan laadun ja uraauurtavan tekniikan merkki ilmastoinnin huoltolaitteiden saralla. Kehitämme ja laajennamme laitevalikoimaamme jatkuvasti voidaksemme tulevaisuudessakin vastata alan uusiin haasteisiin. Kaikki ASC-sarjan laitteet ovat huippumoderneja täysautomaatteja

Menesty ilmastointialan ammattilaisena

Kattavan huolto- ja korjaamovalikoimamme avulla voit tehdä yrityksestäsi tehokkaan ja menestyvän ajoneuvojen ilmastointilaitteiden huoltoliikkeen. Ota kaikki hyöty kattavasta osaamisestamme ja olet aina edelläkävijä!

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

Dometic Finland Oy
Valimotie 15
00380 Helsinki

Email: myynti@dometic.fi
Puh: 020 7413220
Internet www.dometic.com