WAECO ASC

Integritetspolicy

Dometic Group AB (publ) (”Dometic” eller ”vi”) respekterar din integritet och skyddar de personuppgifter vi behandlar om dig. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med GDPR. Nedan beskrivs hur vi samlar, bearbetar och delar dina personuppgifter när du använder och besöker våra webbplatser (”webbplatser”).

 

VILKA PERSONUPPGIFTER KOMMER ATT BEHANDLAS?

Du kan utforska våra webbplatser utan att lämna några personuppgifter om dig själv. Men alla uppgifter (till exempel ditt namn, kön, adress, telefonnummer eller e-postadress) som indirekt eller direkt identifierar dig (”personuppgifter”) och som du delar med oss via våra Webbplatser (eller på annat sätt meddelas till Dometic) kommer att hanteras i enlighet med detta sekretessmeddelande.

Om du använder Dometics företagswebbplatser, beställningstjänster online eller anslutna enheter, kan vi samla in ytterligare information från dig. De typer av uppgifter som vi samlar in direkt från dig innefattar följande:

 • namn, adress, telefonnummer och e-postadress (och företagsnamn, företagsadress, kontaktuppgifter för företaget, och andra företagsuppgifter om du använder en Dometics företagswebbplats eller produkt);
 • inloggningsuppgifter om du skapar ett Dometic-konto;
 • faktureringsinformation, såsom leveransadress, kredit- eller betalkortnummer, verifieringsnummer och sista giltighetsdatum;
 • information om inköp eller andra transaktioner med Dometic;
 • information om dina kontakter med Dometics kundtjänst och avdelning för service och underhåll;
 • information du väljer att ange som rör dina apparater; och/eller
 • all annan information du väljer att direkt ge till Dometic i samband med din användning av Webbplatserna.

När du använder Webbplatserna samlar vi också in viss information via automatiserade medel, ibland med hjälp av tredjepartsföretag som arbetar på våra vägnar, med användning av en mängd olika tekniker, inklusive cookies och liknande verktyg. Vi samlar in och analyserar information som din IP-adress, webbläsartyper, webbläsarspråk, operativsystem, stat eller land varifrån du fick åtkomst till tjänsterna, information om program- och hårdvara (inklusive användar-ID för olika enheter) som hänvisar till och avslutar sidor och internetadresser, plattformstyp, antalet klick, filer du laddar ner, domännamn, landningssidor, sidor som visats och i vilken följd, hur mycket tid som spenderas på särskilda sidor, de villkor du använder i sökningar på våra webbplatser, datum och tid du använde den relevanta Webbplatsen och laddat upp eller postat innehåll, felloggar, och annan liknande information.

När du ”gillar” eller ”följer” Dometic på Facebook, Instagram, YouTube eller andra sociala medier, kan vi hämta information från dig, inklusive ditt namn, din e-postadress och eventuella kommentarer eller innehåll du postar av betydelse för Dometic. Vi samlar också in din information om du anmäler dig till en av våra kampanjer eller skickar information till oss via sociala medier. När du använder sociala mediers dela-länkar, sociala insticksprogram eller liknande på dometic.com, kommer respektive sociala medieplattform att kunna märka ditt besök på Dometic-webbplatserna.

Dessa webbplatser innehåller också så kallade cookies (eller kakor). Om du vill ha mer information om vår insamling av cookies, läs vårt Cookiemeddelande.

Webbplatserna innehåller länkar till andra webbplatser. För att undvika tvivel, ansvarar vi inte för integritetsriktlinjer eller innehåll på sådana webbplatser.

 

VAD ÄR SYFTET MED BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för följande:

 1. för att utveckla och förbättra Dometics webbplats, det vill säga genom att analysera ditt beteende på Webbsidorna (på en aggregerad nivå);
 2. för kommunikationsändamål, t.ex. när du registrerar dig för Dometics nyhetsbrev eller ställer frågor om produkter och tjänster från Dometic;
 3. för att behandla online-beställningar;
 4. för konto- och produktregistrering och administration av ditt konto;
 5. för att behandla deltagande i Dometics lotterier, tävlingar eller forskning; och
 6. för behandling av produktomdömen som du skickar om webbplatserna och produkter från Dometic.

 

VAD ÄR DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Behandlingen av dina personuppgifter för ändamål (i) som anges i avsnittet ovan baseras på vårt legitima intresse att förbättra vår webbplats.

Behandlingen av dina personuppgifter för ändamål (ii)–(vi) som anges i avsnittet ovan baseras på det faktum att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullborda de tjänster du efterfrågar, t.ex. som att hantera en beställning, publicera ett produktomdöme eller ett ta emot ett nyhetsbrev.

Behandlingen av dina personuppgifter för ändamål (iii) som anges i avsnittet ovan baseras på det faktum att vi är rättsligt förpliktigade att behandla dina personuppgifter som del av redovisnings- och bokföringsreglerna.

 

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust eller olaglig tillgång etc. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Det är enbart personer som är anknutna till Dometic och som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften som kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Dometic kommer att dela dina personuppgifter med tredje part om det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla en lagstadgad skyldighet, följa ett beslut av en offentlig myndighet eller en domstol.

Dometic kommer också att dela ditt namn, e-postadress och/eller postadress med tredje part för att infria din förfrågan. De kommer på uppdrag av oss att ge dig den information eller de produkter som du har begärt.

Vi delar dessutom dina personuppgifter med företag inom Dometic-koncernen för att leverera produkter och tjänster till dig, säkerställa en jämn servicenivå för våra produkter och tjänster och förbättra våra produkter, tjänster och din kundupplevelse. När du skickar in ett formulär som begär information eller registrerar dig för ett nyhetsbrev, kommer informationen du skickar att hamna i ett fåtal begränsade inkorgar för e-post som tas om hand av resurser som är där för att besvara dina specifika förfrågningar.

Vi kommer också att dela dina personuppgifter med leverantörer och samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning såsom fakturering, försäljning, marknadsföring, produktinnehåll, reklam, kundtjänst, forskning, kundservice, leverans och fullbordande, datalagring, säkerhet, bedrägeribekämpning, betalningsbehandling och juridiska tjänster.

Dina personuppgifter kommer att överföras till ett land utanför EU/EES, såsom USA, som kan ha en lägre skyddsnivå än inom EU/EES. Överföringen är nödvändig för att utföra leveranser av nyhetsbrev via e-post, marknadsföring, produktinnehåll, reklam, kundtjänst, forskning, kundservice, leverans och fullbordande, datalagring, säkerhet, bedrägeribekämpning och betalningsbehandling. De företag i USA som personuppgifter ska överföras till är alla Privacy Shield-certifierade.

 

UNDER HUR LÅNG TID ÄR DINA PERSONUPPGIFTER LAGRADE

Vi kommer inte att behålla din information under längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka den behandlas. Hur länge vi behåller information beror på syftena för vilka vi samlade in och använder den och/eller enligt vad som krävs för att följa gällande lagar, förordningar och regler.

 

VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER

Dometic Group AB (publ), reg. nr 556829-4390, adress Hemvärnsgatan 15, SE-171 54 Solna, Sverige, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att vi är ansvariga för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande lagar. Om du emellertid bor i USA, Latinamerika eller Kanada, är det Dometic Corporation, adress 1120 North Main Street, Elkhart, IN 46514, USA, som är den personuppgiftsansvarige för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar därmed för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande lagar. Dometics Dataskyddsombud kan kontaktas på privacy@dometic.com.

Med förbehåll för eventuella rättsliga förutsättningar, vars tillämplighet måste bedömas i varje enskilt fall, har du de rättigheter som följer. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig, och du kan begära en kopia av sådan information. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade, och i vissa fall kan du begära att vi tar bort dina personuppgifter (om, till exempel, personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte för vilket de samlades in). Du har också rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter samt begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Observera att begränsning eller radering av dina personuppgifter kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt till ett utdrag av de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett maskinläsbart format och att överföra personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du har eventuella invändningar mot eller klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till den relevanta datatillsynsmyndigheten.