A/C-återvinning och vakuumsugning

Sortera efter:

Tömning av fordonsklimatanläggningar

A/C-system i fordon måste tömmas med specialkonstruerade vakuumpumpar. För snabb tömning med överdimensionerade vakuumpumpar leder till isbildning i kvarvarande fukt i klimatanläggningen, vilket ger funktionsfel i systemet.

Moderna A/C-system i bilar har en maximal luftvolym på 3 liter. Därför strömmar endast 3 liter luft per minut genom servicekopplingen under tömningen. Vakuumpumparna nedan har konstruerats exakt för de specifika kapacitetskraven hos A/C-system i fordon.

Om pumpeffekten är för hög, kan fukten frysa, vilket i sin tur kan leda till en felaktig funktion av klimatanläggningen.

A/C-återvinning: Allt du behöver för att göra det rätt

A/C-återvinning är en viktig service som kräver rätt utrustning. WAECO tillhandahåller ett brett produktsortiment som tillåter olika steg i återvinningsprocessen för fordonsburna A/C-enheter. Allt från tömning till påfyllning kan utföras säkert och tillförlitligt. 

WAECOs produkter, utvecklade baserat på över 30 års expertis inom sektorn, ger dig den perfekta lösningen för återvinning. Tack vare vår kontinuerliga dialog med fordonsbranschen och eftermarknaden kan vi följa de senaste standarderna och snabbt erbjuda dig utrustningen du behöver.

Serviceverkstäder och andra aktörer som tillhandahåller professionell A/C-service föredrar våra produkter på grund av dess höga kvalitet. Detta åtagande till kvaliteten låter dig fokusera på att utföra god kundservice, reparationer och underhållsbehov samtidigt som du garanterar bästa möjliga tillförlitlighet från start till mål.

Täcker alla behov

Vi tillhandahåller ett brett sortiment av produkter som kan användas för återvinning (se nästa blad för detaljer), bland annat: 

  • en vakuumpump som pumpar 42 liter per minut
  • Enhet för återvinning av köldmedier för användning med vakuumpumpen
  • 4-vägs manometerställ 
  • Läcksökning (se även vår webbplats)
  • Oil checker
  • Köldmedievågar 
  • Och mer. 

Hela vårt produktsortiment är särskilt utformad för användning med fordonsburna A/C-system.

A/C läcksökning

Läcksökning är en viktig del av A/C-service och återvinning. Läckage i fordonets A/C-system kan minska motorns effektivitet och gör att köldmedium släpps ut i naturen. WAECO tillhandahåller ett brett sortiment för läcksökning med traditionella och moderna tekniker (se vår webbplats om läcksökning av A/C-system) samt referensläcka för elektronisk läcksökare. Detta lättanvända och praktiska verktyg låter dig kontrollera att dina elektroniska läcksökare fungerar korrekt, vilket garanterar att tjänsten du levererar uppfyller dina kunders förväntningar, varje gång.

WAECOs oljemätare är också en viktig komponent i utbudet av produkter för A/C-återvinning. Det gör att du snabbt och säkert kan kontrollera om oljans skick visar att det kan vara något fel på A/Ckompressorn.

Från påfyllning till tömning

Tömning av köldmedium är ett viktigt steg i återvinningsprocessen. A/C-system i fordon måste tömmas med specialkonstruerade vakuumpumpar. För stora vakuumpumpar leder till att kvarvarande fukt i A/C-systemet fryser och därmed orsakar systemfel. Våra vakuumpumpar har specialanpassats för att uppfylla de specifika kapacitetskrav som A/C-systemen ställer, med en optimerad flödeshastighet som skyddar mot systemskador.

Vakuumpumpen matchas för att användas med vår återvinningsenhet för köldmedium, vilket tillåter en automatisk självtömning av A/C-system och en säker köldmedieöverföring.

Påfyllningsprocessen görs enkelt med en rad olika produkter, särskilt utformade för användning i fordonsburna A/C-system:

  • Portabla köldmedievågar tillåter en enkel, repeterbar köldmediepåfyllning
  • Portabla 4-vägs manometrar med slangar och kopplingar – perfekt för mobil användning
  • Robust påfyllningscylinder idealisk för stationärt bruk i verkstäder

Kombinationen av WAECOs produktutbud för återvinning med vår omfattande expertis och prisvinnande, innovativa kapacitet ger dig allt du behöver för att göra jobbet säkert och tillförlitligt. Du kan fokusera på det du gör bäst: sköta kundens behov av reparationer och underhåll av A/C-system, varje gång.