A/C-läcksökning köldmedium

Hitta A/C-köldmedieläckor

Upptäck läckage i A/C-systemet

Läcksökning – fyra metoder att spåra läckor

Läcksökning är alltid ett hett ämne på alla A/C-verkstäder – och inte bara för service på konventionella R134a A/C-system, utan även för system som fyllts på med andra köldmedel som t.ex. R1234yf eller CO2. Det finns en översikt över de fyra vanligaste läcksökningsmetoderna plus någrarekommendationer från våra experter.

A/C-läcksökningsprodukter

Learn more about the different techniques for detecting refrigerant leaks in vehicle A/C systems, and view the products required for each method.