UV-läcksökning

Sortera efter:

Ett speciellt, fluorescerande spårmedel fylls på i A/C-systemet, – antingen via A/C-servicestationen eller manuellt. Vissa nya torkfilter är fyllda med sådana tillsatser redan från fabrik. När A/C-komponenterna belyses med en UV-lampa och beskådas genom gula UV-skyddsglasögon visas läckan. Läckor går att upptäcka även i oljetäckta motorer och även på visst avstånd. Till skillnad från metoden med formiergas är läcksökning med UV även lämplig för spårning av ultrafina läckage. Vid vibrationsläckor är det den enda möjliga metoden.