Läcksökning med kvävgas

Sortera efter:

Med den här metoden skapar A/C-serviceenheten ett övertryck genom kväve eller ett undertryck genom vakuum. Läcksökning genom differentialtryck är framförallt lämplig vid initial testning av system med stora läckor eller t.o.m. tömda system. Den här metoden visar endast att systemet läcker, – men ger ingen information om var läckan finns. Provning är endast möjlig med A/C-servicestationer som stoppar automatiskt när det inte är möjligt att generera vakuum (t.ex. alla WAECO:s ASC-servicestationer).

Om processen fortsätter utan varningar kan du vara säker på att systemet inte läcker och kan laddas med köldmedium. Kraven i förordningen om miljöskydd gällande kemikalier uppfylls.