Läcksökning med kvävgas

Läcksökning med kvävgas

 • Möjliggör säker och kontrollerad påfyllning av kvävgas i AC-system – utmärkt för kontroll av läckage med differentialtrycksmetoden
 • Inställningsområde 0–35 bar, vilket gör den lämplig även för spolning
 • Konstruktion med hög kvalitet – hållbar och pålitlig
 • Levereras med snabbkoppling för service, 1,8 m serviceslang för lågtryckssidan och 1/4" SAE x 1/2" ACME-adapter
 • Godkänd av biltillverkare

 • För kontrollerad och säker tillsättning av kvävgas i A/C-system (trycktest)
 • Speciellt utformad för utförande av tryckprovning på AC-system med R1234yf
 • I satsen ingår servicekopplingar, adaptrar och slangar för högtryckssidan och lågtryckssidan

 • Cylindrar för säker förvaring och transport av 10 l kvävgas
 • Robust och praktiskt utförande med slangupphängning och integrerad tillbehörslåda
 • Lätt att använda med lättrullande hjul i massivt gummi

 • För inspektioner av A/C-förångare och kompletta A/C-system i installerat tillstånd
 • Manometerblock med luftventil och säkerhetsventiler, 36 bar öppningstryck
 • Reduceringsventil för kvävgas, ställbar mellan 0–35 bar
 • Testmanometer 0–40 bar, kalibrering: 1 bar, klass 1.0
 • Levereras komplett med snabbkoppling för service, 1,8 m serviceslang för lågsidan, 1/4" SAE x 1/2" ACME-adapter och cylindervagn för manometerblock

 • Möjliggör säker och kontrollerad påfyllning av kvävgas i AC-system – utmärkt för kontroll av läckage med differentialtrycksmetoden
 • Ställbart tryck 0–20 bar gör den utmärkt för kontroll av luftkonditionering
 • Uppfyller kraven som anges i avsnitt 5 i tyska skyddsföreskrifter för luftkonditioneringskemikalier
 • Slangsats med kopplingar finns som extra tillbehör

Rensa alla 

Select items to compare Compare 

Med den här metoden skapar A/C-serviceenheten ett övertryck genom kväve eller ett undertryck genom vakuum. Läcksökning genom differentialtryck är framförallt lämplig vid initial testning av system med stora läckor eller t.o.m. tömda system. Den här metoden visar endast att systemet läcker, – men ger ingen information om var läckan finns. Provning är endast möjlig med A/C-servicestationer som stoppar automatiskt när det inte är möjligt att generera vakuum (t.ex. alla WAECO:s ASC-servicestationer).

Om processen fortsätter utan varningar kan du vara säker på att systemet inte läcker och kan laddas med köldmedium. Kraven i förordningen om miljöskydd gällande kemikalier uppfylls.