WAECO ACT-SRVCTL

Oil Checker Easy, R134a

Oil Checker Easy är ett enkelt och praktiskt serviceverktyg som du kan använda för att kontrollera konditionen hos kylmediumoljan på ett AC-system. Genom att kontrollera färgen på ett oljeprov ser du om oljan är godkänd eller om en spolning behöver utföras. Problem med oljan kan även vara tecken på att ett allvarligare problem finns på AC-enhetens kompressor, vilket gör att denna utrustning är ett ovärderligt varningssystem som kan utesluta dyra reparationer i framtiden.
art.nr: 8885100163
WAECO ACT-SRVCTL
... och mer
    • Ett enkelt sätt att kontrollera olja och kylmedium i ett A/C-system
    • Hjälpmedel för att upptäcka kompressorskador i tidigt stadium, och eliminerar dyra reparationer och stopptider
    • Kan användas medan AC-systemet är i drift
    • Komplett sats med slangar och servicekopplingar för hög- och lågtryckssida
    • För R134a

Specifikationer

SKU-nummer 8885100163 
Modell Service Tools 
Produktbeskrivning Oil Checker Easy, R134a 
För köldmedium R134a 
EAN-13 7315091423311