WAECO NITRO-DETECT

Extension kit for nitrogen leak detector kit, high-pressure, R134a

One way to check for leaks in an A/C system is to use nitrogen gas. This method, which uses differential pressure, is primarily suitable for the initial testing of strongly leaking or even empty systems. The WAECO AirConService range provides professional tools and complete kits for this leak detection method.
art.nr: 8885400124
WAECO NITRO-DETECT
... och mer
    • Underlättar läcksökning med kvävgasmätare och läcksökare (8885400092)
    • Speciellt utvecklad för läcksökning med kvävgas på AC-system med R134a
    • Förlänger bilens högtrycksport och underlättar anslutning av AC-serviceenheten

Specifikationer

SKU-nummer 8885400124 
Modell Adapter 
Produktbeskrivning Extension kit for nitrogen leak detector kit, high-pressure, R134a  
För köldmedium R134a