WAECO PAG ISO 46
PAG-olja med låg viskositet för R134a, ISO 46, 250 ml

WAECO erbjuder kompressorolja av hög kvalitet för att erbjuda bästa möjliga reparations- och underhållsresultat för A/C-system i fordon. Denna olja passar för A/C-system med R134a köldmedium. PAG-olja med låg viskositet som uppfyller standarden ISO 46. Se till att alltid ha rätt typ (PAG eller POE) och även rätt viskositet! Se fordonshandlingar eller servicedekalen på A/C-systemet för att ta reda på vilken olja som är rätt för fordonet.
 • Låg viskositet
  PAG ISO 46
 • För påfyllning i A/C-system i fordon
 • För användning med A/C-servicestationer
art.nr : 8887200001
WAECO PAG ISO 46
... och mer
  • Lämplig för första påfyllningen av reparerade A/C-system för fordon
  • Passar A/C-stationer med automatisk oljepåfyllning
  • Låg viskositet som uppfyller standarden ISO 46
  • Färre hygroskopiska egenskaper för bestående kvalitet
  • Standard PAG-olja för eftermarknaden – enkelt ändkapslad
  • Lämplig för service på A/C-system med R134a köldmedium (ej för R1234yf)
  • PAG-olja med låg viskositet som uppfyller standarden ISO 46

Specifications

SKU-nummer 8887200001 
Modell Can 
Produktbeskrivning PAG-olja med låg viskositet för R134a, ISO 46, 250 ml 
För köldmedium R134a 
Typ av olja PAG 
Viskositet Low (ISO 46)