12 ting du skal vide om R 1234yf-servicestationer

Vi ser igen og igen, at der udbydes servicestationer, som ikke opfylder de tekniske krav i forbindelse med håndteringen af R 1234yf.

Vær opmærksom på disse punkter, så du er på den sikre side:

Fuldautomatisk selvtest

1234yf-servicestationer er underlagt specielle sikkerhedsforskrifter. Kølemidlet må ikke udledes til atmosfæren, derfor udfører ASC 5500RPA fra WAECO en intern, automatisk lækagekontrol, hver gang stationen startes op. Det sikrer, at eventuelle små, interne lækager i stationen opdages.

Servicekoblinger med sikring mod utilsigtet

Servicetilslutningerne på R 1234yf-klimaanlæg er forskellige fra dem på R 134a-systemer. Det forhindrer forkert tilslutning. Servicekoblingerne på R 1234yf-systemer skal være sikrede mod utilsigtet udslip. Dermed sikres det, at der ikke løber kølemiddel ud af klimaanlægget, selvom Schraderventilen er defekt.

Entydig identifikation

Klimaserviceværksteder skal i fremtiden have to forskellige klimaservicestationer, da R 134a og R 1234yf ikke er kompatible med hinanden. For at undgå forvirring bør stationerne klart kunne skelnes fra hinanden.

Olieudskiller til kølemiddelanalyse

Sparer dig for dyre reparationer! Klik her for mere information.

Integreret kølemiddelanalyse/sikret procesforløb

R 1234yf reagerer meget følsomt på blandinger med andre kølemidler. Analyseapparater, der kontrollerer renhedsgraden, er derfor obligatoriske. Det sparer arbejdstid, når analyseapparatet allerede er integreret i stationen. Det er også mere sikkert, fordi analysen altid sker automatisk.

Low Emission

Takket være Low Emission-teknikken kan der ikke opstå ulovligt høje koncentrationer på værkstedet ved anvendelse R 1234yf.

Ekstern tilkoblingsforsinkelse

Under visse omstændigheder er R 1234yf brændbart. Derfor kører kun den eksterne lufttilførsel i de første 35 sekunder efter at stationen er startet. Først derefter kobles spændingen videre. Dermed sikres det, at der ikke er en antændelig blanding inde i stationen, når de elektriske komponenter aktiveres.

Ekstern ventilation

Stationen udluftes ved tilkobling, før den starter for alvor. Derfor er der store udluftningsåbninger i bunden af ASC 5500RPA. Logisk nok sidder der her en ekstern ventilator, der suger frisk luft ind, for ved en intern ventilator kunne der opstå en brændbar blanding.

Vedligeholdelsesvenligt specialfilter

Elektronisk indikator for filterskift: Når en bestemt mængde kølemiddel er suget ud, forlanges der automatisk et filterskift. Filteret er tilgængeligt udefra for nem vedligeholdelse.

Komplet pakke

Klimaservicestation og kølemiddel er ikke nok. En god leverandør tilbyder også alle forbrugsmaterialer til klimaservice, såsom olier og sporstoffer. Vær opmærksom på, at PAG- og esterolier til R 134a ikke er egnede til R 1234yf-klimaanlæg!

Undgå spild af dyre kølemidler

Det må forventes, at prisen for R 1234yf fortsat vil ligge væsentligt højere end prisen for R 134a. Derfor skal spild af kølemiddel undgås. Traditionelle klimaservicestationer kan miste op til 100 g kølemiddel pr. anvendelse via vakuumpumpe og olieafløb. Det gælder ikke for ASC 5500RPA fra WAECO, som fungerer efter Low Emission-princippet. Her ligger tabet helt nede på næsten 0 %.

Tilslutning til ekstern kølemiddeludsugning

Professionel standard

ASC fra WAECO er, som det har været i årevis, forkortelsen for fremragende kvalitet og avanceret teknologi inden for serviceudstyr til klimaanlæg. Serien forbedres, og suppleres løbende for at opfylde fremtidige krav. Alle ASC serviceenheder er topmoderne og fuldautomatiske

Få succes som klimaanlægsekspert

Vores omfattende udstyrssortiment til service og reparation på klimaanlæg i biler er med til at gøre dit værksted til et effektivt og succesrigt klimaværksted. Isbjørnen Eddie hjælper dig med nyttige oplysninger og reklamemateriale, som gør, at du altid er en Eddie-næselængde foran konkurrenterne!

KONTAKT OS

Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia

Tel +45 75585966
Fax +45 75586307
Mail info@dometic.dk