WAECO Low Emission

Spar penge og beskyt miljøet

Næsten 100 % kølemiddeludsugning

Med WAECO ASC Low Emission-teknologien kan du genvinde næsten 100 % af kølemidlet under klimaservice. Hvordan virker den? Kølemiddeltab opstår hovedsageligt, når olien udskilles i spildoliebeholderen. ASC Low Emission klimaservicestationer indsamler det udskilte kølemiddel i en hermetisk og tryktæt spildoliebeholder, genvinder det og sender det tilbage til kølemiddeltanken. Resultat: En tabsrate tæt på 0 %!

Den nøjagtige registrering af genvundet kølemiddel giver også et fingerpeg om klimaanlæggets tæthed (diagnoseværktøj).

Low emission betaler sig!

Mangel på kølemiddel og skyhøje priser er de store samtaleemner, når det drejer sig om airconservice til biler. I perioden fra august 2017 til august 2018 steg prisen for et kilo R 134a fra ca. 270 kr. til ca. 510 kr. – og denne udvikling kommer til at fortsætte.

WAECO Low Emission-serviceteknologien giver dig en økonomisk, sikker og miljøvenlig løsning – til klimaanlæg med både det almindelige R 134a-kølemiddel  og med det alternative R 1234yf-kølemiddel.

Fordelene:

  • Næsten 100% tømningsrate
  • Stort set ingen skadelige emissioner
  • Ingen penge unødigt spildt

Miljøvenlig og økonomisk

R 134a har ikke kunnet få nye typegodkendelser siden 01.01.2011, og det har været forbudt at fylde i nye køretøjer siden 01.01.2017 (gælder for køretøjer i kategorierne M1 og N1) på grund af dets høje GWP (globalt opvarmningspotentiale). I modsætning til med R 12 er det ikke forbudt at anvende R 134a i forbindelse med service og reparationer. EU-forordningen 842/2006 om visse fluorholdige drivhusgasser fastlægger maksimumsgrænser for mængden af kølemiddel, der kan importeres fra ikke-EU-lande, hvilket har ført til en prisstigning.

Phase-down timetable for R 134a

R 1234yf har været anvendt siden 01.01.2011 til nye typegodkendelser inden for automobilindustrien. R 1234yf har et lavere GWP end R 134a, men det er langt mere brandfarligt. Af tekniske årsager foretages der ikke en konvertering som den fra R 12 til R 134a.

WAECO Low Emission-servicekonceptet giver dig en økonomisk, sikker og miljøvenlig løsning – både til klimaanlæg med R 134a og med R 1234yf kølemiddel. Fordelene er: næsten 100 % kølemiddel genindvindes, stort set ingen skadelige emissioner og ingen penge går tabt.

Expected price increase for R 134a

Klimaservicebesparelser med Low Emission

Udsug og genanvend kølemiddel i stedet for at købe nyt

Klimaservicebesparelser med Low Emission-konceptet (250 køretøjer) R 134a

Klimaservice R 1234yf uden Low Emission-konceptet
Gennemsnitlig kølemiddelmængde i et klimaanlæg 600 g
Gennemsnitlig markedspris for R 1234yf-kølemiddel 1.199,00 € / kg
Kølemiddeltab ved aftapning af spildolie 25 g 29,98 €
Kølemiddel udsuget fra klimaanlægget 95 % 35,97 €
Tab af kølemiddel per service 65,95 €

 


Ved 3 x klimaservice per uge er det årlige tab af kølemiddel på 10.288,20 €
Klimaservice R 1234yf med Low Emission-konceptet
Gennemsnitlig kølemiddelmængde i et klimaanlæg 600 g
Gennemsnitlig markedspris for R1234yf-kølemiddel 1.199 € / kg
Kølemiddeltab ved aftapning af spildolie 0 g 0,00 €
Kølemiddel udsuget fra klimaanlægget 99,9 % 0,72 €
Tab af kølemiddel per service 0,72 €

 


Ved 3 x klimaservice per uge er det årlige tab af kølemiddel på 112,32 €