Hyppigt stillede spørgsmål angående vores klimaservicestationer

Er R 1234yf farligt?

R 1234yf kan være brandbart, når det forefindes i bestemte mængder og kommer i kontakt med ilt. Derfor skal klimaservicestationen holdes væk fra åben ild eller andre antændelseskilder, hvis den er beskadiget. Selve kølemidlet er ikke giftigt. Men ligesom alle andre gasser fortrænger den ilten, som er nødvendig for at trække vejret. Hvis kølemidlet udledes, skal du bevare roen, forlade stedet og sørge for, at der er en tilstrækkelig god udluftning med udeluft. Du bør som altid bære egnet beskyttelsestøj og personlige værnemidler (briller og handsker), når du håndterer kølemidlet. Disse følger med til hver klimaservicestation.

Hvad skal man gøre under den første ibrugtagning?

Under betjeningskurset lærer vores tekniker dig bl.a. at blive fortrolig med følgende punkter:

  • Tænd for stationen, og lad den starte op. Klimaservicestationen må ikke tilsluttes f.eks. til en flaske ny kølemiddel under opstarten! Dette fører til fejlmeldinger under softwaretesten og lækagekontrollen! Under den første ibrugtagning viser displayet af og til fejlkode 12, som betyder, at der ikke er noget kølemiddel i den interne tank. Kvittér denne fejlmelding ved at trykke på STOP-knappen.
  • Åbn låget til olierummet på venstre side af stationen, og sæt alle tre olieflasker på plads.
  • Der findes to forskellige størrelser olieflasker, 250 ml (åbne plastikbeholdere) og 500 ml (professionelt oliesystem, lukkede metalbeholdere). Da beholderens vægt er inkluderet, når der vejes, er det vigtigt at indstille den korrekte flaskestørrelse på servicestationen. Dette skyldes, at de to forskellige beholderstørrelser har forskellig vægt og mængde, når de er tomme. Fabriksindstillingen er på 250 ml. Hvis du vil anvende større flasker, skal du bruge pileknapperne for at gå til “Other menus“ (andre menuer), > trykke på ENTER > og gå helt ned i bunden til “Service” >, trykke på ENTER >, indtaste koden 2688 og vælge 500 ml. For at vende tilbage til grundmenuen skal du trykke flere gange på STOP-knappen.
  • Tryksensoren skal kalibreres, især hvis servicestationen anvendes i en høj højde over havets overflade, hvor det atmosfæriske tryk er lavere. For at kalibrere sensoren kan man anvende pileknapperne for at gå til “Other menus” (andre menuer), > trykke på ENTER > og derefter gå helt ned i bunden til “Service” >, trykke på ENTER > og indtaste koden 2224, og derefter følge anvisningerne på displayet. For at tilpasse stationen til det atmosfæriske tryk skal servicekoblingerne skrues af og fjernes fra slangerne, så du kan se ind i slangerne.

Servicestationen bipper kun, men displayet er fortsat mørkt – hvad betyder det?

Sikkerhedskonceptet sørger for, at servicestationen kun kan tages i brug, når den er lukket hele vejen rundt, og der blæses frisk luft gennem den vha. blæseren. Derfor har front- og bagdækslet kontaktafbrydere, som aktiveres, hvis dækslerne åbnes. Samtidigt overvåger systemet blæserhastighederne for ventilatoren til bagkabinettet og ventilatoren til vakuumpumpen på siden af stationen. Hvis kabinettet bliver åbnet, eller hvis en af ventilatorerne svigter, afbrydes spændingsforsyningen til stationen automatisk, og der lyder en alarm fra den eksterne boks på bagsiden.

Hvorfor tager det over et halvt minut, inden displayet tændes, efter jeg har slået hovedafbryderen til?

Af sikkerhedsmæssige årsager blæses stationen igennem med frisk luft i 35 sekunder, når den bliver tændt, før spændingen tilsluttes til systemet. Hvis der skulle have dannet sig en brandbar blanding et sted i kabinettet, som f.eks. kan skyldes en lækage, sikrer denne forholdsregel, at blandingen ikke antændes af en elektrisk gnist.

Hvorfor tager det så lang tid for klimaservicestationen at udføre “softwaretesten”?

Under softwaretesten testes næsten alle stationens mulige funktioner. Samtidigt forvarmes alle komponenter for at få dem op på deres optimale arbejdstemperatur. Dette forbedrer bl.a. maskinens påfyldnings- og udsugningsnøjagtighed. Desuden udfører systemet en daglig intern lækagekontrol, hvor flere komponenter og forbindelsesrør kontrolleres med henblik på tæthed, først vha. et vakuum, derefter med kølemiddel. Hvis der registreres trykfald under processen, startes stationen ikke.

Hvad betyder fejlkode 12 på stationens display under den første ibrugtagning?

Vores klimaservicestationer leveres uden kølemiddel. Fejlkode 12 betyder, at der er for lavt tryk (dvs. for lidt kølemiddel) i stationen for at kunne udføre den daglige lækagekontrol og den efterfølgende softwaretest. Fyld den interne tank op med kølemiddel. For at gøre dette skal man tilslutte en ny flaske kølemiddel (omrystes før brug), vælge “Other menus” med piletasterne og bekræfte med ENTER, derefter skal man vælge “Int. bottle filling” og trykke på ENTER-knappen og indtaste den ønskede mængde kølemiddel.

Bemærk: ASC 5500RPA fylder kølemiddel på vha. trykdifferencen. Derfor er det teknisk umuligt at fylde 500 g kølemiddel i klimaanlægget, hvis klimaservicesystemet kun indeholder 500 g kølemiddel. Jo mere kølemiddel der findes i den interne tank, desto hurtigere og lettere er selve opfyldningsprocessen. Vi anbefaler, at der er mindst 5 kg i stationen.

Hvor meget kølemiddel skal jeg fylde i den interne tank?

ASC 5500RPA fylder kølemiddel på vha. trykdifferencen. Derfor er det teknisk umuligt at fylde 500 g kølemiddel i klimaanlægget, hvis klimaservicesystemet kun indeholder 500 g kølemiddel. Jo mere kølemiddel der findes i den interne tank, desto hurtigere og lettere er selve opfyldningsprocessen. Vi anbefaler, at der er mindst 5 kg i stationen.

Kan jeg ved et uheld komme til at forveksle klimaanlæg med R134a med klimaanlæg med R1234yf?

Klimaanlæggene har forskellige forbindelsestilslutninger. R 134a-servicekoblinger passer ikke på R 1234yf-servicetilslutninger og omvendt. Det er heller ikke muligt at tilslutte en R 134a-servicekobling til R 1234yf-serviceslanger osv.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har suget forkert kølemiddel ud (f.eks. R134a)?

ASC 5500RPA har en integreret funktion til kølemiddelanalyse, som kontrollerer renheden af det eksisterende kølemiddel før hver udsugningsproces. Hvis renheden er under 95 %, kan servicestationen ikke godkende det.

Hvad skal jeg gøre, hvis analysen ikke er i orden?

For at forhindre målefejl kan analysen gentages op til tre gange. Hvis analysen fortsat rapporterer fejl, indeholder det tilsluttede klimaanlæg urent kølemiddel. Kølemidlet skal bortskaffes. Til det formål har ASC 5500RPA en forbindelse på bagsiden, hvortil der kan tilsluttes et bortskaffelsessystem, som fås separat. Når bortskaffelsen er afsluttet, kan du dobbelttjekke ved at tilslutte en flaske ny kølemiddel (omrystes før brug) til servicestationen og gentage den oprindelige proces. Analysen burde nu vise “OK”.

Hvorfor tager det så lang tid at fylde kølemiddel på?

I henhold til risikoanalysen fra den tyske inspektionsorganisation TÜV må servicestationen kun anvendes til at fylde klimaanlæg, som ikke har nogen lækager. For at opfylde dette krav genereres der først et vakuum i klimaanlægget (negativt tryk), og der kontrolleres for trykændringer over en bestemt tidsperiode. Derefter tilføjes en lille mængde kølemiddel for at generere et positivt tryk, og derefter overvåges systemet igen ved et konstant trykniveau. Hvis trykket stiger eller falder under en af de to faser, kan du være sikker på, at der er en lækage i klimaanlægget. I dette tilfælde afbryder servicestationen processen og viser en fejlmelding.
For at garantere en nøjagtig fyldning hver gang er det nødvendigt først at suge den forvarmede mængde kølemiddel ud og udlufte klimaanlægget komplet. Når dette er blevet udført, kan du fortsætte og påfylde den krævede mængde kølemiddel.

Hvordan indstiller jeg et andet sprog?

Servicestationerne er indstillet på engelsk fra fabrikken. For at indstille et andet sprog skal du blot bruge piletasterne for at gå op/ned til menupunktet “Other Selections” og bekræfte med ENTER for at åbne den næste menu. Brug derefter piletasterne for at gå helt ned til “Service”, bekræft igen med ENTER, og indtast koden 5264. Du kan nu vælge det ønskede sprog med pileknapperne og bekræfte med ENTER. Ved at trykke på STOP-knappen flere gange kan du vende tilbage til hovedmenuen.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har flere spørgsmål?

Vælg dit land for at se din pågældende Dometic WAECO salgsafdeling og den tilhørende kontaktinformation.

Sådan vælges den korrekte flaskestørrelse

Professionel standard

ASC fra WAECO er, som det har været i årevis, forkortelsen for fremragende kvalitet og avanceret teknologi inden for serviceudstyr til klimaanlæg. Serien forbedres, og suppleres løbende for at opfylde fremtidige krav. Alle ASC serviceenheder er topmoderne og fuldautomatiske

Få succes som klimaanlægsekspert

Vores omfattende udstyrssortiment til service og reparation på klimaanlæg i biler er med til at gøre dit værksted til et effektivt og succesrigt klimaværksted. Isbjørnen Eddie hjælper dig med nyttige oplysninger og reklamemateriale, som gør, at du altid er en Eddie-næselængde foran konkurrenterne!

KONTAKT OS

Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia

Tel +45 75585966
Fax +45 75586307
Mail info@dometic.dk