Sådan virker vores Low Emission-koncept

LOW EMISSION

MILJØVENLIG OG ØKONOMISK

Miljøvenlig teknologi: ASC Low Emission genindvinder næsten 100 % af kølemidlet under klimaservice. Hvordan klarer den det? Kølemiddeltab opstår hovedsageligt, når kølemaskinolien udskilles fra spildoliebeholderen. ASC Low Emission har en tryktæt beholder.

Derudover opsamles det resterende kølemiddel i spildoliebeholderen og føres tilbage til kølemiddeltanken. Resultat: En tabsrate tæt på 0 %! Den nøjagtige registrering af genvundet kølemiddel giver også et fingerpeg om klimaanlæggets tæthed (diagnoseværktøj).

 1. Patenteret, professionelt tilførselssystem
  til ny olie og UV-sporstof
 2. 3 separat arbejdende vejeceller
  til oliemanagement (spildolie /ny olie / UV-sporstof)
 3. Kølemiddeltank med formonteret kondensator og ventilator
  til præcis visning af de udsugede kølemiddelmængder
 4. Speciel, 8-dobbelt lejret vejeteknik
  med vejecelle til tung last (100 kg belastningsevne).
 5. Trykstigning vha. varmebånd på kølemiddeltanken
  for komplet opfyldning af klimaanlægget selv ved høje omgivelsestemperaturer
 6. Patenteret low-emission spildoliebeholder
  forhindrer tab af kølemiddel under aftapning af spildolie. Kølemiddel, som er blevet suget ud med spildolien, føres til kølemiddeltanken og inkluderes i vejningen
 7. Vakuumfase
  Vakuumpumpen sikrer en grundig evakuering af klimaanlægget. Den pumper det fordampede kølemiddel ind i den interne beholder i Low Emission-servicestationen, så der ikke kan udledes noget kølemiddel til miljøet.

SÅDAN KAN DU KENDE EN LOW EMISSION-STATION –

MED TØMNING I FIRE TRIN

De fleste klimaservicestationer har tre procestrin: udsugning af kølemiddel, evakuering og genfyldning. WAECO ASC Low Emission-klimaservicestationer bruger et ekstra procestrin for at sikre, at næsten 100 % af kølemidlet kan udsuges. Her forbinder vakuumpumpen sig med kompressoren for at genindvinde det kølemiddel, der befinder sig i olien. Det opsamles i en patenteret spildoliebeholder og fyldes derefter over i den interne opbevaringstank.

Dette ekstra trin har to store fordele. For det første går så godt som intet kølemiddel tabt eller slipper ud i omgivelserne. For det andet kan den nøjagtige mængde af udsuget kølemiddel registreres under vejningen. Herved undgås fejlvurderinger med hensyn til klimaanlæggets tæthed, hvilket ellers kan føre til unødig fejlsøgning og dyre reparationer.

Trin 1
Kølemiddeludsugning
Trin 2
Low Emission-fase
Trin 3
Vakuumfase
Trin 4
Påfyldning af kølemiddel

EU-FORORDNINGEN FOR F-GAS

Forordningen for F-gas fra Den Europæiske Union har været gældende siden 2015. Dens mål er at reducere fluorgasser ved bl.a. at regulere importmængderne af kølemidlet R 134a. Derfor bliver R 134a dyrere og dyrere.

Investér i en Low Emission-klimaservicestation, så du også i fremtiden kan tilbyde dine kunder en attraktiv og prisbillig klimaservice. Dometic WAECOs gennemtænkte Low Emissionkoncept sørger for, at du altid er foran dine konkurrenter.

Udfasningsplan for R 134a

Udfasningsplan for R 134a

SPAR MED LOW EMISSION!

På trods af, at moderne køretøjer har brug for mindre og mindre kølemiddel, bliver R 134a en mere og mere sjælden ressource. Det skyldes ikke kun den begrænsede importmængde (F-gasforordningen) men også lukningen af en fabrik i Europa og Kinas manglende levering af de lovede mængder. Derfor er prisen på R 134a steget fra ca. 45 kr. til næsten 130 kr. alene i perioden fra januar til august 2017, og prisstigningen ser ud til at fortsætte.

Det betyder, at det bliver endnu vigtigere for værkstederne at spare på det dyre kølemiddel. Det er jo umuligt at udføre klimaservice uden det, og der vil være køretøjer med R 134a-klimaanlæg, som skal serviceres i mange år endnu. En low emission-klimaservicestation til R 134a betaler sig derfor også i fremtiden!

Forventet prisstigning + 283 %!

Forventet prisstigning r 134a

KLIMASERVICEBESPARELSE MED LOW EMISSION

Klimaservice R 1234yf uden Low Emission
Gennemsnitlig kølemiddelpåfyldningsmængde i et klimaanlæg 600 g
Gennemsnitlig markedspris for R1234yf-kølemiddel 1.199,00 kr. / kg
Tab af kølemiddel ved aftapning af spildolie 25 g 29,98 kr.
Tømt kølemiddel fra klimaanlægget 95 % 35,97 kr.
Tab af kølemiddel per service 65,95 kr.


Ved 3 x klimaservice per uge er der et tab af kølemiddel per år på 10.288,20 kr.
Klimaservice R 1234yf med Low Emission
Gennemsnitlig kølemiddelpåfyldningsmængde i et klimaanlæg 600 g
Gennemsnitlig markedspris for R1234yf-kølemiddel 1.199,00 kr. / kg
Tab af kølemiddel ved aftapning af spildolie 0 g 0,00 kr.
Tømt kølemiddel fra klimaanlægget 99,9 % 0,72 kr.
Tab af kølemiddel per service 0,72 kr.


Ved 3 x klimaservice per uge er der et tab af kølemiddel per år på 112,32 kr.

Besparelse pr. år med Low Emission 10.175,88 kr.,
besparelser på 8 år med Low Emission 81.407,04 kr.

AT SPARE KØLEMIDDEL MED LOW EMISSION-UDSTYR BETALER SIG ALTID – OGSÅ SELV OM DER IKKE ER MANGEL PÅ KØLEMIDLET.

Uden Low Emission:

Klimaanlægget tømmes ikke fuldstændigt. Servicestationens kompressor kan ikke tømmes systemet fuldstændigt, der bliver en rest på 500 millibar (absolut tryk) kølemiddel i klimaanlægget.

Vakuumfase uden Low Emission: Det resterende kølemiddel (500 millibar) suges ud via vakuumpumpens udgangsside på mellem 1 og 10 % afhængigt af stationen.

Olieaftapning uden Low Emission: Kølemidlet til aftapning af spildolien udledes i miljøet via ventilationshullerne i beholderen til gammel olie. Hver gang der aftappes gammel olie, er det afhængigt af stationen mellem 40 og 100 gram.

Med Low Emission

Udsugning med Low Emission: Takket være samarbejdet mellem kompressoren og vakuumpumpen tømmes der næsten 100 %, og det spildes ikke noget kølemiddel.

Aftapning af brugt olie med Low Emission: Det nødvendige kølemiddel for aftapning af den brugte olie suges ud af den hermetisk lukkede oliebeholder gennem vakuumpumpen og fyldes i den interne tank via kompressoren. Der går intet kølemiddel tabt!

Professionel standard

ASC fra WAECO er, som det har været i årevis, forkortelsen for fremragende kvalitet og avanceret teknologi inden for serviceudstyr til klimaanlæg. Serien forbedres, og suppleres løbende for at opfylde fremtidige krav. Alle ASC serviceenheder er topmoderne og fuldautomatiske

Få succes som klimaanlægsekspert

Vores omfattende udstyrssortiment til service og reparation på klimaanlæg i biler er med til at gøre dit værksted til et effektivt og succesrigt klimaværksted. Isbjørnen Eddie hjælper dig med nyttige oplysninger og reklamemateriale, som gør, at du altid er en Eddie-næselængde foran konkurrenterne!

KONTAKT OS

Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia

Tel +45 75585966
Fax +45 75586307
Mail info@dometic.dk