Varför PAG-oljor måste skyddas mot fukt

Specialrapport luftkonditionering know-how

Specialrapport luftkonditionering know-how

Idemitsu Kosan Co. Ltd. är ett japanskt mineraloljeföretag som äger och driver oljeplattformar och raffinaderier och producerar och säljer mineralolja, olja och andra petrokemiska produkter.

Utöver att vara en etablerad specialist inom mineraloljebaserade smörjmedel rankas Idemitsu som världens ledande tillverkade av PAG-oljor för fordonsklimatanläggningar. Med sin så kallade PAG-olja kan Idemitsu tillhandahålla nästa alla leverantörer en första påfyllning av A/C-kompressorn, t.ex. Denso & Sanden.

En önskan om att garantera dess höga kvalitetsstandarder går utöver den första fyllningen eftersom Idemitsu även tänkt på vad som händer med kompressoroljan när klimatanläggningen servas eller repareras.

PAG-oljor är hygroskopiska av naturen. Det innebär att de snabbt absorberar fukt. Vad som tidigare fungerade på R 134a A/C-system har nu visat sig vara ett äkta problem. Detta beror att R1234yf är mycket känsligare vid interaktion med olja och vatten.

Vid produktion av originaloljor, använder Idemitsu stora tekniska insatser för att uppfylla kompressortillverkarnas och fordonsbranschens kvalitetsstandarder. På detta sätt vill Idemitsu garantera att de värdefulla oljorna inte kan absorbera fukt från omgivande luft under produktion, byte och förvaring.

De har även definierat standarder för professionell reparation av klimatanläggningar i fordon. Tyska tillverkare definierar exempelvis särskilda krav i sina specifikationer för A/C-servicestationer. Specifikationerna för A/C-servicestationen R 1234yf säger att A/C-kompressoroljor endast kan injiceras i fordonsklimatanläggningar från påfyllningsbara och fuktsäkra behållare.

Tekniskt sett, är det en motsägelse eftersom påfyllnad av en behållare alltid innebär en risk av luftintag, vilket ökar risken för inträngning av fukt. För att göra denna motsägelse synlig, rekommenderar företaget att man utför en vetenskaplig undersökning. Syftet med denna studie var att ta reda på om de vanligaste oljebehållarna för A/C-servicestationer verkligen håller tillräckligt tätt för att hålla ute fukten i den omgivande luften.

Experimentell miljö

Testkörningen utfördes av en välkänd tillverkare av A/C-servicestationer och ett oberoende institut. Testförhållandena hade en temperatur på 40 °C och en relativ fuktighet på 60 %.

Testansvariga kontrollerade behållare från fem olika tillverkare samt en enkel glasbehållare (Erlenmeyer-flaska) som fungerade som en neutral referens. Alla behållare fylldes med samma mängd PAG. PAG (utan UV-tillsatser) är en klar, färglös vätska och ändrar i motsats till t.ex. motorolja inte färg under behandlingsprocessen under lämpliga förhållanden.

Fuktighetsgraden som oljan innehöll mättes vid starten (inledande värde), efter tre dagar samt efter sju och fjorton dagar.

Resultat av testkörningen

 

Vatteninnehåll i ppm efter dagar
3 7 14
Tillverkare 1 2840 4336 6124
Tillverkare 2 614 723 1342
Tillverkare 3 2487 4617 6204
Tillverkare 4 3461 5189 6085
Tillverkare 5 114 143 158
Erlenmeyer-flaska 3158 5611 7227
Varningsvärde 800 800 800

Utvärdering

I fyra av fem behållare överskred fuktmängden i oljan den maximalt tillåtna gränsen (800 ppm i vårt test) efter tre dagar.

Hur kommer vattnet in i oljan?

PAG-olja drar helt enkelt till sig vatten. En läckande stängning eller ett opassande behållarmaterial räcker för att PAG-oljan ska absorbera fukt från den omgivande luften. För att undvika denna effekt används något som kallas ångtäta behållare.

Varför är vattenabsorption ett problem?

Den termokemiska stabiliteten på köldmedie-/oljeblandningen är av yttersta vikt för klimatanläggningens tillförlitlighet. Blandningens kemiska egenskaper bör också fortsätta att vara stabila när temperaturfluktuationer uppstår i ett angivet temperaturområde, t.ex. bör blandningens kemiska struktur inte ändras. Nämnd termokemisk stabilitet är en risk om fukt (vatten) kommer in i behållaren. Om köldmedium, olja och vatten reagerar med varandra kan detta leda till att det bildas syror eller massor. Syror skadar A/C-systemets komponenter och orsakar problem i kylkretsloppet, t.ex. korrosion på kompressorn. Dessa reaktioner uppstår normalt snabbare om systemet innehåller mer än 800 ppm vatten. R 1234yf är betydligt känsligare för detta än R 134a.

Beroende på kvaliteten hos den använda oljan, visar fuktpåverkad olja redan vid 1 000 ppm ett betydligt högre syrevärde efter termokemisk åldring.

Smörjmedlet visar en betydande ändring i färgvärdet och synliga ändringar visar sig även på metallproverna.

Dessutom kan den ökade luftfuktigheten negativt påverka oljans smörjegenskaper. Detta minskar i sin tur A/C-komponenternas livstid. Bristande smörjning är den näst vanligaste orsaken till kompressorskador! Följderna är en havererad klimatanläggning med dyra reparationer eller tidskrävande hantering av reklamationer.

När det gäller underhåll och reparation av fordonsmonterade A/C-system rekommenderar Idemitsu därför att använda en kemiskt och termiskt stabil dubbelt ändkapslad Daphne Hermetic-originalolja av hög kvalitet, som lagras i en ångtät behållare och injiceras i A/C-systemet utan att komma i kontakt med omgivningsluften.

Dela detta inlägg
Facebook logotype Twitter logotype LinkedIn logotype