12 saker – du bör veta om R1234yf servicestationer

Gång på gång ser vi A/C-servicestatinoer på marknaden som inte lever upp till de tekniska kraven för användande av R 1234yf.

Här har vi några saker du kan tänka på för att vara på säkra sidan:

Helautomatiskt självtest

R 1234yf-servicestationer omfattas av särskilda säkerhetsbestämmelser. Köldmedel(R1234yf=brandfarlig) får inte släppas ut i atmosfären. Därför utför WAECO:s ASC 5500RPA automatiskt regelbundna läckagekontroller. Detta sörjer för att potentiella mindre läckor i systemet inte undgår upptäckt.

Servicekopplingar med spaltventilation

Serviceanslutningarna i klimatanläggningar med R 1234yf skiljer sig från de som används i R 134a-system. Det gör det omöjligt att blanda samman delarna när serviceutrustningen ansluts. Servicekopplingar i R 1234yf-system måste ha en s.k. ventilerad spalt för att säkerställa att köldmedel inte strömmar ut ur klimatanläggningen om en Schraderventil är defekt.

Servicestationer som är lätt att känna igen

A/C-verkstäder kommer sannolikt vara tvungna att ha två olika A/C-servicestationer i framtiden, eftersom R 134a och R 1234yf inte är kompatibla. För att förväxling ska kunna undvikas från start, ska skillnaderna mellan enheterna tydligt synas.

Oljeavskiljare för gasanalys

Skyddar dig från dyra reparationer! Klicka här för mer information.

Integrerad gasanalys

R 1234yf är mycket känsligt för korskontaminering med andra köldmedel. Därför måste köldmedlets renhet kontrolleras med gasanalys. Du kan spara tid om gasanalysen redan är integrerat i servicestationen. Det är även säkrare eftersom analysen alltid sker automatiskt.

Low Emission

Low Emissionstekniken förhindrar att verkstadspersonalen utsätts för otillåtet höga utsläpp av R 1234yf.

Extern tillkopplingsfördröjning

Under vissa förhållanden är R 1234yf brandfarligt. Systemstarten aktiverar därför endas den externa fläkten till att börja med. När fläkten har gått i 35 sekunder kopplas spänning till systemet. Detta förhindrar att systemet innehåller en brandfarlig blandning när elektriska komponenter är aktiverade.

Extern ventilation

Innan systemet startar ventileras serviceenheten när ON-knappen trycks ned. Av denna anledning har ASC 5500RPA stora ventilationshål i basen. Man kan endast använda en extern fläkt som suger in friskluft, eftersom en fläkt inuti enheten kan orsaka en brandfarlig blandning.

Lättskött specialfilter

Elektronisk indikator för filterbyte: efter en viss mängd uppsamlat köldmedel meddelar systemet automatiskt när det är dags att byta ut filtret. Filtret är åtkomligt från utsidan för att förenkla underhållet.

En A/C-leverantör

Det räcker inte med att ha en A/C-servicestation och köldmedel i lager. En bra leverantör kan även tillhandahålla alla förbrukningsartiklar som krävs för A/C-service såsom oljor och tillsatser för läcksökning. Tänk på att PAG-oljor och esteroljor för R 134a inte är lämpliga för användning i A/C-system med R 1234yf!

Undvik kostsamma köldmedelsförluster

Priset på R 1234yf är avsevärt högre än priset på R 134a – det är ett ytterligare skäl till att köldmedelsförluster bör undvikas. Konventionella A/C-servicestationer kan förlora upp till 100 gram köldmedel per användningstillfälle genom vakuumpumpen och under tömning av olja. Det stämmer inte för ASC 5500RPA från WAECO. På basis av Low Emissionsprincipen har den en köldmedelsförlust på nästan noll procent.

Anslutning för extern uppsamling av köldmedel

Professionell standard

ASC från WAECO är, och har i många år varit, förkortningen för enastående kvalitet och ultramodern teknik för A/C-serviceutrustning. Serien utvecklas och kompletteras ständigt för att kunna möta framtida krav. Alla ASC-serviceenheter är moderna och helautomatiska

Var en framgångsrik A/C-specialist

Utnyttja vårt breda utrustningssortiment för service och reparationer av A/C-system i bilar för att göra ditt företag till en effektiv och framgångsrik A/C-verkstad. Polar bear Eddie ger dig användbar information och marknadsföringsmaterial som hjälper dig att hålla noslängds avstånd till konkurrenterna!

KONTAKTA OSS

Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7
SE-421 31 Västra Frölunda

Tel +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
Mail info@dometic.se
Web www.dometic.com