WAECO Low Emission

Sänk kostnaderna och skydda miljön

Nästan 100% återvinning av köldmedium

Genom att använda WAECOs ASC Low Emission-teknik återvinns upp till 100 % av köldmediet under A/C-servicen. Hur lyckas den med det? Köldmedelsförluster uppstår vanligen när oljan tvingas ut ur behållaren för förbrukad olja. ASC Low Emission-serien använder en försluten behållare. Köldmedel som följer med ut under tömningen av förbrukad olja samlas dessutom upp i behållaren för förbrukad olja, där den återvinns och sedan leds tillbaka till köldmedelstanken. Resultatet är en köldmedelsförlust på nästan noll procent!

Eftersom mängden uppsamlat köldmedel kan bestämmas exakt, får vi även en uppfattning om klimatanläggningens täthet (diagnosverktyg).

Low emission lönar sig!

Köldmedelkvoter och priser som skjuter i höjden är heta ämnen när det handlar om service av A/C-system i fordon. Enbart under perioden mellan augusti 2017 och augusti 2018 ökade priset för ett kg R 134a från ca 17 till ca 46 EUR. För närvarande finns inga tecken på att denna trend kommer att brytas.

WAECOs Low Emission-serviceteknik är en ekonomisk, säker och miljövänlig lösning – både för konventionella R134a A/C-system och för det alternativa köldmediet R1234yf.

Fördelar:

  • Upp till 100% återvinning av köldmedel
  • Inga skadliga utsläpp
  • Inga onödiga kostnader

Miljövänlig och lönsam

Sedan den 1 januari 2011 har R134a varit förbjudet för nya typgodkännanden, och sedan den 1 januari 2017 får det inte användas för fabrikspåfyllning av samtliga nya fordon (gäller fordonskategorierna M1 och N1). Detta beror på dess höga GWP-värde (global warming potential). Till skillnad från R12 är det inte förbjudet att använda R134a för service- och reparationsarbeten. EG-förordningen 842/2006 definierar de maximala mängderna köldmedium som får importeras från länder utanför EU, vilket leder till prisökningar.

Phase-down timetable for R 134a

Sedan den 1 januari 2011 har R1234yf använts för alla nya typgodkännanden inom fordonsindustrin. R1234yf har ett lägre GWP-värde än R134a men är betydligt mer lättantändligt. En omvandling som liknar den från R12 till R134a äger inte rum av tekniska skäl.

WAECO:s Low Emission tekniken är en ekonomisk, säker och miljövänlig lösning – både för konventionella R134a A/C-system och för köldmediet R1234yf. Fördelar: Nära på 100 % återvinning av köldmedel, praktiskt taget helt utan skadliga utsläpp och onödiga kostnader.

Expected price increase for R 134a

A/C-service med sänkta kostnader tack vare Low Emission-koncept

Fullständig återvinning och återanvändning av köldmedier istället för att hela tiden köpa nya

A/C-service med sänkta kostnader tack vare lågemissionskoncept (250 fordon) R134a

A/C-service R1234yf utan lågemissionskonceptet
Genomsnittlig påfyllningsmängd köldmedel i A/C-systemet 600 g
Genomsnittligt marknadspris för R1234yf-köldmedel 130,00 € / kg
Köldmedieförlust vid tömning av förbrukad olja 25 g 3,25 €
Köldmedium som samlas upp ur A/C-systemet 95 % 3,90 €
Köldmedieförlust per servicetillfälle 7,15 €

 


Vid tre A/C-servicetillfällen per vecka blir den årliga köldmedelsförlusten 1,115.40 €
A/C-service R 1234yf utan lågemissionskonceptet
Genomsnittlig påfyllningsmängd köldmedel i A/C-systemet 600 g
Genomsnittligt marknadspris för R1234yf-köldmedel 130,00 € / kg
Köldmedieförlust vid tömning av förbrukad olja 0 g 0,00 €
Köldmedium som samlas upp ur A/C-systemet 99,9 % 0,08 €
Köldmedieförlust per servicetillfälle 0,08 €

 


Vid tre A/C-servicetillfällen per vecka blir den årliga köldmedelsförlusten 12,48 €