R1234yf Refrigerant

Everything you need to know about the alternative refrigerant

R1234yf: börja nu!

Nybörjare i verkstaden: Fordon med R1234yf A/C-system lämnas allt oftare in för service, och inte bara efter olyckor. På nyare modeller som Opel Mokka har åldern börjat ta ut sin rätt med slitagerelaterade problem som följd.

Om R1234yf köldmedium

WAECO Om spårmedel tillsätts på korrekt sätt är tillhandahåller allting du behöver: specialbyggda A/C-servicestationer, passande förbrukningsartiklar och tillbehör – allt perfekt anpassat till R1234yf. Det finns två saker du måste ha i åtanke vid hantering av det ”nya” köldmediet. För det första är det ingen 1:1-ersättning för R134a eller andra köldmedier. För det andra är det mycket känsligare och måste därför hanteras med största varsamhet.

Till skillnad från R134a, som blir allt mer av en bristvara, är det inga problem att få tag i det nya köldmediet R1234yf. Här gäller det att vara ytterst försiktig: Olika köldmedier får under inga som helst omständigheter blandas! Det kan leda till mycket farliga situationer i verkstaden eller på vägen. När du utför servicearbeten på fordonsmonterade A/C-system, se till att du alltid använder köldmedier som är godkända för systemet du använder och alltid är försiktig när du hanterar R1234yf.

Till våra R 1234yf-servicestationer

Vilken ASC-servicestation för R1234yf passar dina behov?

Det finns ett brett urval av A/C-servicestationer för R1234yf. Oavsett om du är ny på området eller har flera års erfarenhet, är en framtidsinriktad investerare eller är lite försiktigare – WAECOs kvalitetsutrustning är tillgänglig i olika pris- och prestandakategorier. Alla modellversion har en sak gemensamt: ett fokus på användarens säkerhet.

Vanliga frågor (FAQ) om R1234yf

8 saker du bör ha i åtanke när du köper en R1234yf-servicestation

 1. Helautomatisk självtest
  R1234yf får inte hamna i atmosfären. Därför måste servicestationen utföra en automatisk läckagekontroll före varje systemstart.
 2. Servicekopplingar med ventilerad spalt
  R1234yf-servicekopplingar ska ha en s.k. ”ventilerad spalt” för att säkerställa att inget köldmedium läcker ut i atmosfären även om en Schraderventil är defekt.
 3. Köldmedelsanalys
  För att förhindra skadlig korskontaminering måste köldmedlets renhet kontrolleras med ett analysverktyg. Allra helst ska verktyget redan ha integrerats i servicestationen.
 4. Automatisk utsläpp av icke-kondenserbara gaser (ncgs)
  Om köldmedlet är kontaminerat med icke-kondenserbara gaser, måste dessa gaser avlägsnas automatiskt för att köldmedlets kvalitet ska kunna upprätthållas.
 5. Strömbrytare med fördröjning och extern ventilation
  R1234yf är brandfarligt under vissa förhållanden. För att förhindra att en brännbar blandning bildas bör servicestationen ventileras före varje systemstart som initieras genom att trycka på ON-knappen. När detta har utförts kan elsystemet aktiveras utan risk. Det är endast rimligt att använda en extern fläkt som hämtar frisk luft från utsidan.
 6. PAG-olja och UV-tillsats
  R1234yf A/C-system kräver en specialkompressor och UV-tillsatser. Båda behöver lagras under fuktfria förhållanden. Vi rekommenderar det patenterade behållarsystemet från WAECO.
 7. Tydligt uppmärkt utrustning
  Verkstäder kommer att behöva två olika A/C-servicestationer i framtiden beroende på att R134a och R1234yf inte får blandas. För att undvika förvirring ska man kunna identifiera servicestationen med en enda blick.
 8. Underhållsvänligt filter
  Korrekt hantering av R1234yf inkluderar också att regelbundet byta filtret. Vi rekommenderar också en automatisk indikator som visar när det är dags för filterbyte. Dessutom bör man enkelt kunna komma åt filtret från utsidan.