Vårt koncept för säker service av A/C-system med R 1234yf

Med ASC 5500RPA Low Emission och ASC 5000 G, erbjuder Dometic WAECO två helautomatiska enheter för service på A/C-system med R 1234yf. Båda är konstruerade för att uppfylla de högsta kraven på driftsäkerhet och ekonomi.

Konceptet har utvecklats i samarbete med TÜV Rheinland och en arbetsgrupp från tyska fordonstillverkare. Tack vare välgenomtänkta säkerhetsfunktioner uppnås den processäkerhet som krävs vid hantering av det nya köldmedlet R 1234yf. En inbyggd analysmodul (ASC 5500RPA) kontrollerar köldmedlets renhet före uppsamling. Innan servicearbetet påbörjas utförs ett automatiskt trycktest som kontrollerar tätheten hos alla inre komponenter. En tillkopplingsfördröjning i kombination med ett externt ventilationssystem garanterar att serviceenheten inte innehåller en brandfarlig blandning.

Vågcellskoncept

Professionell standard

ASC från WAECO är, och har i många år varit, förkortningen för enastående kvalitet och ultramodern teknik för A/C-serviceutrustning. Serien utvecklas och kompletteras ständigt för att kunna möta framtida krav. Alla ASC-serviceenheter är moderna och helautomatiska

Var en framgångsrik A/C-specialist

Utnyttja vårt breda utrustningssortiment för service och reparationer av A/C-system i bilar för att göra ditt företag till en effektiv och framgångsrik A/C-verkstad. Polar bear Eddie ger dig användbar information och marknadsföringsmaterial som hjälper dig att hålla noslängds avstånd till konkurrenterna!

KONTAKTA OSS

Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7
SE-421 31 Västra Frölunda

Tel +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
Mail info@dometic.se
Web www.dometic.com