Beskrivning av vårt Low Emission-koncept

LOW EMISSION

MILJÖVÄNLIG OCH LÖNSAM

Miljövänlig teknik för användning med R 134a: ASC Low Emissionserien återvinner upp till 100 % av köldmedlet under A/C-service. Hur lyckas den med det? Köldmedelsförluster uppstår vanligen när oljan tvingas ut ur behållaren för förbrukad olja. ASC Low Emissionserien använder en försluten behållare.

Köldmedel som följer med ut under tömningen av förbrukad olja samlas dessutom upp i behållaren för förbrukad olja, där den återvinns och sedan leds tillbaka till köldmedelstanken. Resultatet är en köldmedelsförlust på nästan noll procent! Eftersom mängden uppsamlat köldmedel kan bestämmas exakt, får vi även en uppfattning om klimatanläggningens täthet (diagnosverktyg).

 1. Patenterat, professionellt matningssystem
  för ny olja och spårmedel
 2. 3 separata vågceller
  för hantering av olja (förbrukad olja/ny olja/spårmedel)
 3. Köldmedelstank med integrerad kondensor och fläkt
  för exakt indikering av återvunnen mängd köldmedel
 4. Speciell vågplattform med åtta gummi upphägningar
  med en vågcell med 100 kg lastförmåga.
  Användarvänlig: kalibrering endast en gång per år
 5. Ökat tryck på grund av värmebälte på köldmedelstanken
  för att fylla på A/C-systemet även vid höga omgivningstemperaturer
 6. Patenterad, low-emission behållare för förbrukad olja
  förhindrar köldmedelsförluster vid spolning av förbrukad olja; köldmedlet som återvunnits med förbrukad olja leds till köldmedelstanken och inkluderas i vägningen
 7. Vakuumprocess
  Vakuumpumpen ser till att hela A/C-systemet tömms. Den pumpar in köldmedlet i Low Emission servicestationens inre behållare så att inget köldmedel läcker ut i atmosfären.

HUR MAN IDENTIFIERAR EN LOW EMISSION STATION –

ENDAST MÖJLIGT MED TÖMNING I FYRA STEG

De flesta A/C-servicestationer använder tre processteg: återvinning, tömning och påfyllning av köldmedel. WAECO ASC Low Emission servicestationer använder ytterligare ett processteg för att säkerställa en närapå 100 % återvinning av köldmedlet. I detta processteg jobbar vakuumpumpen tillsammans med kompressorn för att dessutom återvinna köldmedlet som återfinns i oljan. Det samlas upp i den patenterade behållaren för förbrukad olja och töms sedan ner i den inre förvaringstanken.

Detta ytterligare steg har två stora fördelar. För det första är köldmedelsförlusten och läckaget närapå noll. För det andra kan man vid vägningen mäta den exakta mängden återvunnet köldmedel. Detta innebär att man slipper feltolkningar gällande mängden köldmedium i A/C-systemet, vilket besparar en onödiga felsökningar och dyra reparationer.

Steg 1
Återvinning av köldmedel
Steg 2
Low Emission process
Steg 3
Vakuum
Steg 4
Påfyllning av köldmedel

EU:S F-GAS FÖRORDNINGEN

Europeiska Unionens F-gasförordning trädde i kraft 2015. I syfte att minska användningen av fluorerade växthusgaser, reglerar den bland annat importmängderna av R 134a-köldmedel. Som ett resultat av detta blir R 134a allt dyrare.

Investera i en Low emission servicestation nu så att du kan erbjuda dina kunder kostnadseffektiv A/C-service i långa loppet. Dometic WAECO:s välkonstruerade Low emission koncept ger dig försprång mot konkurrenterna.

Utfasningsplan för R 134a

Utfasningsplan för R 134a

SPARA MED LOW EMISSION!

Trots det faktum att moderna fordon kräver allt mindre köldmedel håller R 134a på att bli en allt mer av en bristvara. Detta beror inte bara på den begränsade importmängden (F-gasförordningen), utan även på att en fabrik i Europa har stängt och att Kina inte längre kan leverera de utlovade mängderna. Som ett resultat av detta har priset på R 134a ökat från ca 70 kr till ca 190 kr bara i perioden mellan januari och augusti 2017, och det finns inga tecken på att ökningen skulle avta.

Det innebär att det blir allt viktigare för verkstäder att spara på dyrbart köldmedel. För när det kommer till kritan blir det ingen A/C-service utan köldmedel. Och fordon med R 134a A/Csystem kommer att behöva servas under en lång tid framöver. En low emission A/C-servicestation för R 134a är dessutom en investering för framtiden!

Förväntad prisökning + 283 %!

A/C-SERVICE MED SÄNKTA KOSTNADER TACK VARE LOW EMISSION KONCEPT

A/C-service R 1234yf utan low emission koncept
Genomsnittlig påfyllningsmängd köldmedel i A/C-systemet 600 g
Genomsnittligt marknadspris för R 1234yf köldmedel 130,00 € / kg
Köldmedelsförlust vid tömning av förbrukad olja 25 g 3,25 €
Köldmedel som återvinns ur A/C-systemet 95 % 3,90 €
Köldmedelsförlust per servicetillfälle

7,15 €


Vid tre A/C-servicetillfällen per vecka blir den årliga köldmedelsförlusten 1.115,40 €
A/C-service R 1234yf med low emission koncept
Genomsnittlig påfyllningsmängd köldmedel i A/C-systemet 600 g
Genomsnittligt marknadspris för R 1234yf köldmedel 130,00 € / kg
Köldmedelsförlust vid tömning av förbrukad olja 0 g 0,00 €
Köldmedel som återvinns ur A/C-systemet 99.9 % 0,08 €
Köldmedelsförlust per servicetillfälle

0,08 €


Vid tre A/C-servicetillfällen per vecka blir den årliga köldmedelsförlusten 12,48 €

Årliga besparingar med low emission koncept 1 102,92 €,
årliga besparingar under 8 år med low emission koncept 8 823,36 €

ATT SPARA KÖLDMEDEL MED LOW EMISSION UTRUSTNING ÄR ALLTID LÖNSAMT – ÄVEN MED KÖLDMEDEL SOM DET INTE RÅDER BRIST PÅ.

Utan Low Emission

Tömning utan Low Emission, klimatanläggningen blir inte helt tömd. Servicestationens kompressor kan inte tömma systemet helt, utan lämnar en rest på 500 millibar (absolut tryck) av köldmedel i klimatanläggningen.

Vakuumsugning utan Low Emission, det återstående köldmedlet (500 millibar) töms ut via vakuumpumpens utloppssida; mellan 1 och 10 % beroende på enheten.

Oljetömning utan Low Emission, köldmedlet som behövs vid tömning av förbrukad olja släpps ut i miljön via lufthålen i behållaren för förbrukad olja. Det är, beroende på enheten, mellan 40 och 100 gram vid varje tömning av förbrukad olja.

Med Low Emission

Tömning med Low Emission, genom samverkan mellan kompressorn och vakuumpumpen uppgår tömningen till nästan 100 % och utan köldmedelsförluster.

Deep-discharge with Low Emission: The compressor teams up with the vacuum pump to achieve a genuine deep-discharge of almost 100 %. As a result, virtually no refrigerant is lost.

Tömning av förbrukad olja med Low Emission, köldmedlet som behövs för tömning av den förbrukade oljan töms ut ur den hermetiskt slutna behållaren för förbrukad olja via vakuumpumpen och leds till den interna tanken via kompressorn. Inget köldmedel går förlorat!

Professionell standard

ASC från WAECO är, och har i många år varit, förkortningen för enastående kvalitet och ultramodern teknik för A/C-serviceutrustning. Serien utvecklas och kompletteras ständigt för att kunna möta framtida krav. Alla ASC-serviceenheter är moderna och helautomatiska

Var en framgångsrik A/C-specialist

Utnyttja vårt breda utrustningssortiment för service och reparationer av A/C-system i bilar för att göra ditt företag till en effektiv och framgångsrik A/C-verkstad. Polar bear Eddie ger dig användbar information och marknadsföringsmaterial som hjälper dig att hålla noslängds avstånd till konkurrenterna!

KONTAKTA OSS

Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7
SE-421 31 Västra Frölunda

Tel +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
Mail info@dometic.se
Web www.dometic.com